وبنامه شهیدان کاشان

گلزار شهدای دارالسلام کاشان

همین تربت پاك شهیدان است كه تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.                    امام خميني (ره)­بر سر تربت ما گر گذري همت خواه

كه زيارتگه رندان جهان خواهد شد

صفحات این سایت دربردارنده سنگ نوشته ­های مزار شهیدان گلزار شهدای دارالسلام (دارالشهدا) کاشان به تفکیک ردیف است.

اشعار این سنگ نوشته ­ها معمولا از سروده­ های شاعران کاشانی  و بیانگر گوشه­ ای از حال و هوا و تاریخ روزگار دفاع مقدس هستند.

البته صفحات سایت کامل نشده و در حال تکمیل است.

***

اين سطر جاده­ ها كه به صحرا نوشته­ اند

ياران رفته با قلم پا نوشته­ اند

لوح مزارها همه سربسته نامه ­هاست

كز آخرت به مردم دنيا نوشته ­اند

شعر از صبوحی

***

برخی اشعار روی قبور شهدا که بیانگر اهمیت سنگ مزارهاست


تاریخ جنگ گوشه سنگ مزار ماست

 

ز تربت شهدا بوی عشق می آید

چو بوده اند ز جان، عاشق رخ دلدار


گزارش تخلف
بعدی