وبنامه شهیدان کاشان

رديف نوزدهم

 

1) حاج غلام بارفروش

آرم بنیاد شهید

در دل این خاک کیست عشق و صفا و امید

بارفروش عزیز، حاج غلام شهید

این گهر بحر حلم در هنرستان علم

با نغمه ارجعی طائر جانش پرید

گلبن گلزار جان، خوش نمک و خوش بیان

عاشق حق بد از آن شهد شهادت چشید

حمله­ور از آسمان شدند آن ناکسان

این خلف پاک دین دل ز علایق برید

گفتم (خباز) کو رقعه تاریخ او

ناله زد و گفت (آه) حاج غلام شهید

شهادت 9/11/65

 

2)عبدالله نورمحمد (افغانی)

آرم بنیاد شهید

شهید

عبدالله نورمحمد افغانی

مقیم ایران که در حملات

وحشیانه هوایی رژیم عراق

به تاریخ 9/11/1365

بر اثر ترکش به سر و گردن

در کوچه آیت الله مدنی قدس سره

به درجه رفیع شهادت نائل آمد

 

3)رضا کوهی

آرم بنیاد شهید

این شهیدی که شده دفن کنار شهدا

ثبت نامش شده اکنون به ردیف شهدا

هست همنام رضا، زاده موسی، که شد

کشته اندر ره دین از ستم خصم جفا

بود مشهور به کوهی به جهان فانی

چون رضا بود، رضا بود همیشه به قضا

ترکش راکت دشمن بنمودش مجروح

شد از آن زخم روان سوی بهشت اعلا

چهارده از مه بهمن که مه پیروزی است

شد روان مرغ روانش سوی دار عقبی

شهادت 13/11/65

 

4)جعفر باقرزاده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آرم بنیاد شهید

یاد گل روی یار .....

بر  بود و مست بی قرار خون

در خطر خود را به گل رساند ولی خار

قلب بی قرارش شکافت .....

و او بر درگاه دوست بی .....

بیفتاد و جانش به گرد یار به پرواز در آمد

................

 

5)سیدحسین میرموسوی

آرم بنیاد شهید

ای شهید ره اسلام دهد اجر تو داور

ای حسینم که زده بر دل من داغ تو آذر

سیدی در هدفت کسب سعادت کردی

با نبردی که نمودی تو با بعثی کافر

موسوی شهره گرفتی به جهان ای پسرم

آفرین بر تو که داری نسب از موسی جعفر

در جوانی شدی سرباز سپاه اسلام

این سمت را که تو داری سند است ای گل پرپر

شد عاقبت شلمچه مقتل تو ای عزیز من

از کربلای 5 چنین آمد این خبر

9/12/1365

 

6)مجید حجازیان

آرم بنیاد شهید

فغان از جور آن صدام ملعون

که از بیداد او دلها بود خون

حجازی این شهید جبهه حق

بناحق کشته شد از جور آن دون

دل مادر ز داغش غرق خون شد

پدر هم زین مصیبت گشته محزون

روان شد سوی جنت روح پاکش

ز لطف حق مقامش گشته افزون

رقم زد کلک بنا سال شمسی ؟؟؟؟

حجازی سوی جنت رفت اکنون

شهادت  10/12/1365

 

7)علیرضا همایونی

آرم بنیاد شهید

منم که داده براه خدای خود جان را

به گوش دل چو شنیدم ندای قرآن را

از ابتدا به حسین اقتدای بنمودم

که او شکست بت ظلم و جور و طغیان را

به کف سلاح برادر گرفتم و گفتم

منم که می شکنم پشت دشمن دین را

گیرم بریخت بخاک شلمچه خون من دشمن

زتن برون ننمودم سلاح ایمان را

علیرضا همایونیم به شهرت و نام

که قسمتم ز ازل بود قرب یزدان را

10/12/65

 

7)داود همایونی

آرم بنیاد شهید

ای کرده به راه حق جان و تن خود ایثار

وی برده گل رویت رونق ز گل و گلزار

با مهر علی و آل وادی شلمچه گشت

شاهد به وفا داریت در کرببلای 4

داود همایونی بودی و همای عشق

با بال و پر خونین بردت به بر دادار

گر هستی خود دادی هست دگرت دادند

تا بر شرف و قدرت افزوده شود زنهار

چون سیصد و شصت و پنج از بعد هزارآمد

نام تو به کاشان گشت زیب قلم ابرار

 

8)حمید دقیقی

آرم بنیاد شهید

سه شهید از دل و جان در رهت ای حق دادم

هر سه شهرت به دقیقی که بدند اولادم

اولین نام حمید در سنه پنجاه و هفت

خبر آمد به آبادان به زمین افتادم

گفت مادر مشو از مرگ حمیدت گریان

که مرا جا به بهشت است وز غم آزادم

زآسمان خیل ملک آمدو لشگر ز سپاه

نعش من شیخان قم دفن شد و دلشادم

بر سر قبر من آنکس که بخواند آیات

خدمتش تا به قیامت نرود از یادم

1357

 

9)مجید دقیقی

آرم بنیاد شهید

دانشجو ای شهید به خون خفته السلام

نامت مجید و شهره دقیقی و خوش مرام

بر ما شفیع باش ای مهربان جوان

وز ما درود بر تو ایا کشته قیام

در جبهه شلمچه فتادی به روی خاک

دارالسلام دفن شدی با صد احترام

مدفون شدی به دهم اسفند شصت و پنج

خیرالکلام قل و دل بر تو  فیض و عام

شرمی هر آنکه بگذرد از قبر این شهید

بی ذکر فاتحه نشود رد از این مقام

10/12/1365

 

10)مجتبی دقیقی

آرم بنیاد شهید

ای که گشتی ز دیده ها پنهان

نه زجسمت خبر بود نه ز جان

شهرت تو دقیقی و نامت

گشته همنام مجتبی به زمان

چشم یاران به عزم تو روشن

پشت دشمن به رزم تو لرزان

رهبر تو خمینی ؟؟؟

راه تو راه روشن قرآن

در ره ؟؟؟؟؟تو بهشتی گشت (گشتی کیست)

روح پاکت به عرش حق مهمان

 

11)محمد یاوری تبار

آرم بنیاد شهید

رزمنده ای شهید جوانمرد السلام

شهرت به یاوری و محمد تو را به نام

در خون شدی به جبهه ام الرصاص غرق

از حق درود بر تو و از ما تو را سلام

از آسمان ملائکه و از زمین سپاه

بردندتا به دارالسلامت به احترام

تاریخ برج ده سنه شصت و پنج شمس

شد دفن در میان شهیدان به ازدحام

شرمی هر آنکه بگذرد از قبر این شهید

بی ذکر فاتحه نشود رد به خاص و عام

دیماه 1365

 

12)محسن خیامی

آرم بنیاد شهید

دوباره جسم شهیدی به خاک و خون غلطید

که لاله­سان  زغمش قلب عاشقان گردید

نوشت وقت شهادت به سینه سنگر

سرود عشق و وفا را شهید عشق و امید

در این مصاف به پا کردند شور عاشورا

حسین و محسن خیامی آن دو سرو رشید

حسین رفت و نیامد برادرش محسن

به بوستان شهادت به خاک و خون غلطید

حسین رفت به راه حسین (ع) و محسن هم

ادامه داد چنین راه تاکه گشت شهید

10/12/1365

 

13)حسین خیامی

آرم بنیاد شهید

ای ز جان بگذشته در راه خدا خیامیا

وی زخونت گلشن دین با صفا خیامیا

تا ستمگر را نشانی جای خود در این زمان

بوده ای همنام شاه کربلا خیامیا

از خمینی قائد خود پیروی کردی که او

در حق رزمندگان دارد دعا خیامیا

داده­ای هستی اگر ، هستی دیگر یافتی

چون خوری روزی زخوان کبریا خیامیا

شصت و دو از بعد سال یکهزار و سیصد است

شاهد خون تو خیبر از وفا خیامیا

شهادت 11/12/1362

 

14)علی محمد مرتضوی

آرم بنیاد شهید

من شهیدم علی محمد نام

شهره ام هر کجا به مرتضوی

کردم از حق دفاع و جان دادم

که تو جز راه حق رهی نروی

شد شلمچه به کربلای پنج

قتلگاهم مگر نمی شنوی

که تو در دین حق کنی یاری

که تو از کشت دین ثمر دروی

سنش از شانزده بهار گرفت

دانش آموز مکتب علوی

12/12/65

 

15)محمدرضا الماسی

آرم بنیاد شهید

من پاسدار کشور الله اکبرم

سرباز دین و عترت و قرآن و رهبرم

در مکتب شهادت و خون درس خوانده ام

هیهات من الذله سرمشق دفترم

با پای عشق رفتم و معشوق یافتم

درگاه دوست جستم و اکنون بر آن درم

خوش منزلی است شهر شهیدان و من در آن

از ناریان مجرد و با نور همسرم

الماسی است شهرت و نامم محمد است

پیرم خمینی است و چنین است سرورم

12/12/65

 

16)سیدحسنعلی پیروزنیا

آرم بنیاد شهید

فرازی از وصیتنامه شهید حسنعلی پیروزنیا

برادرم حسین سعی کن که حسینی باشی

سعی کن عاشق باشی و اگر در زمان

تو جنگ روی داد سعی کن با ایمان

به مقامی از عرفان برسی که صدای

شلیک گلوله های دشمن را زمزمه

عشق بدانی و منتظر باشی هر لحظه

به لقای حضرت حق برسی امیدوارم

پسرانتان را به غیرت و دخترانتان

 را به عفت هدایت کنید

14/11/65

 

17)محمدرضا خاکسار

آرم بنیاد شهید

گشت پرپر عاقبت ای وای با دست قضا

نوگلی چون خاکسار و نوجوان محمدرضا

مدت یکسال اندر جبهه چون شیر ژیان

کرد از جان یاری دین مبین مصطفی

درس ایثار و شرف باید از او آموختن

داد او جان تا که گردد باز راه کربلا

کربلای 5 بود این غنچه بستان دین

شد شهید راه جانان از سر مهر و وفا

در مه اسفند سال شصت و پنج آن نیکخو

تایر روحش پریدی سوی جنات العلی

12/12/1365

 

18)حسین نبی

آرم بنیاد شهید

مزار شهید اسلام حسین نبی

فرزند عباس متولد 1346

فرازی از وصیتنامه : ای امت شهید پرور

اگر شهیدی به شهر شما آوردند با هجوم

بیشتر به جبهه ها حرکت کنید و نگذارید

که اسلحه گرم شهیدی به زمین بماند

و راه شهیدان را ادامه بدهید و گوش

به حرف امام عزیز بدهید و با دل و جان

به حرف امام عزیزمان عمل کنید

یادش جاوید و راهش پر رهرو باد

12/12/1365

 

19)سید محمود حسینی پناه (نیا؟؟)

آرم بنیاد شهید

چو رفت از جهان با دو صد عز و جاه

شهید ره حق حسینی پناه

گرانقدر فردی ز نسل بتول

سلحشور مردی خدایش گواه

ورا نام محمود مادر گذاشت

که یابد به محشر به محمود راه

ز هستی خود در شلمچه گذشت

چو بر خوان خود خواند او را الله

پس از سیصد و شصت و پنج از هزار

به بیستم برفت او ز اسفند ماه

20/12/1365

 

20)مصطفی (مرتضی؟؟) رستمی

آرم بنیاد شهید

از عرش صدای ربنا می آید

آوای خوش خدا خدا می آید

پس زود کنید باز درهای بهشت

مهمان خدا ز کربلا می آید

از جبهه فاو مصطفی در کاشان

اکنون به دیار شهدا می آید

این تازه شهید رستمی شهرت اوست

سوی وطنش ز جبهه ها می آید

حوران بهشت پیشبازش آیید

بر قصد زیارت شما می آید

تاریخ شهادت 24/12/65

 

21)حسن آرام

آرم بنیاد شهید

شهید حسن آرام که در

منطقه عملیاتی شلمچه به شهادت رسید

ای پدافند سپاه اسلام

حسن ای نام به شهرت آرام

نوزده سال ایا کشته حق

به روان تو دمادم سلام

گشته در کرببلای پنجم

مرغ روح تو رها از این دام

قتلگاه تو شد ار جبهه جنگ

مدفن پاک تو شد دارالسلام

25/12/65

 

22)احمد فرگاه

آرم بنیاد شهید

معلم شهید حاج احمد فرگاه

فرزند حسین عابد عارف آگاه

شهید ز فر و شکوه با فرگاه متخلق؟؟؟

به اخلاق حمیده و متعبد به احکام شرعیه بود

این طلبه سالک سبیل ولایت

علوی در لبیک به ندای منادی

اسلام ناب محمدی میدان

جهاد را معبد و معراج قرار داد

و به مقام رضایت و رضوان

حضرت رحمان دست یافت

10 /1/1366

 

23)سیدحسن ابوالفضلی

آرم بنیاد شهید

پاسدار شهید حسن ابوالفضلی که

در منطقه عملیاتی کربلای 5 به شهادت رسید.

 فرازی از وصیتنامه: کم کم

وقت رفتن فرا می رسد، باید رفت و

دعوت حق را لبیک گفت همه باید

برویم همانطور که دیگران رفتند، پیامبران

امامان معصوم ، اولیاء و بزرگان رفتند

اما بیایید از امتحان الهی با کارنامه مردود

بیرون نیاییم و با کوله باری خوب برویم چون

دین حسین علیه السلام احتیاج به یاری دارد

21/10/65

 

24)امیر خرمی خرمدشتی

آرم بنیاد شهید

مرقد شهید امیر خرمی

فرزند محمد که در سن 19

سالگی در منطقه غرب در

عملیات کربلای ده به شهادت رسید

از زبان حال بشنو خروش رهبرم

بانک تکبیر آید از سلولهای پیکرم

بستگانم را کسی هرگز نگوید تسلیت

که مبارک باد گویید از برای مادرم

زندگانی شما مرهون جانبازی ماست

پس روید راهی که من پیموده ام از رهبرم

28/1/1366

 

25)عباس جویبار

آرم بنیاد شهید

منم سرباز جانباز فداکار

شهید راه حق عباس جویبار

به دهم کربلا در جبهه جنگ

پرید روحم زتن تا خلوت یار

به میدان شجاعت چون ابوالفضل

جدا شد دستم از تیر شرر بار

در این مقام که هرکس را نصیبی است

شهادت شد نصیب من در این دار

کنار قبر من آیات قرآن

نما ای رهگذر پیوسته تکرار

4/2/1366

 

26)محمدرضا معینی

آرم بنیاد شهید

ای لبیک گوی ندای رهبر

بر خصم زبون شدی چو حمله ور

سلام ما ای محمد رضای عزیز

بر پیکر پاک و پاره ات یکسر

ای ساده خصال و نیک مرام

چون گل شدی در جبهه حق پرپر

جان دادی و هیهات گفتی

در جبهه فدا شدی بر سنگر

ای عاشق کربلا و قدس معینی

در خاک شلمچه شد عروجت یکسر

 2/2/1366

 

27) علی عباسیان

آرم بنیاد شهید

عباسیان غواص بحر آشنایی

آن شاهد گلپوش دشت کربلایی

نامش علی همنام شیر بیشه حق

عزمش متین و رزم او رزمی خدایی

در کربلای چهار از بحر شهادت

آورد برکف گوهر قالو بلایی

ام الرصاص از خون پاک این دلاور

گلگون شد و رویید گلداغ جدایی

در سال شصت و پنج شمسی چهارم دی

پژمرد (صائم) سرو باغ آشنایی

 

28)محمد قندی آبادی

آرم بنیاد شهید

ای شهیدی که غمت بر دل اخگر شد

دل آگاه تو چون غنچه گل پرپر شد

پدر از داغ فراق تو دلش خون گردید

تا ابد در غمت ای تازه جوان مادر شد

مادرت داشت امید اینکه تو داماد شوی

آه کز جور لعینان کفنت در بر شد

ای شهیدی که پی یاری آیین حسین

چون ابوالفضل جدا دست تو از پیکر شد

در بهشت ابدی راحت و آسوده بخواب

جایگاه تو کنون در بر پیغمبر شد

14/2/1366

 

29) محمد امیر گراوندی

آرم بنیاد شهید

شهیدان را شهیدان می شناسند

شهید محمد امیر گراوند

فرزند مرحوم پاپی مراد

محل شهادت بانه

تاریخ شهادت 21/3/1366

سفر تن را تا خاک تماشا کردی

سفر جان را از خاک به افلاک ببین

گر مرا می جویی سبزه ها را دریاب

با درختان بنشین

 

30) سیدمرتضی بنی هاشمی

آرم بنیاد شهید

این مرتضی شهید بنی هاشمی لقب

از دودمان فاطمه فرزند مهدی است

هم پاسدار کشور اسلام و عترت است

هم قهرمان معرکه پایمردی است

در نصر چهار تاخت به دشمن زهر طرف

این سید رشید دلیر نبردی است

شد سرخ روی در بر اجداد اطهرش

باری نصیب قاتل او رنگ زردی است

خباز گفت با خط خونین نوشته شد

بازار گرم دشمن دین رو به سردی است

2/4/1366

 

31)علی اسدزاده

آرم بنیاد شهید

ای شهید ره دادار علی مادر جان

ای اسدزاده دلدار علی مادر جان

وارد جبهه سردشت شدی بهر نبرد

روبروی صف کفار علی مادر جان

تیر رگبار چو باران ز عدو می بارید

نعشت افتاده به گلزار علی مادر جان

برج تیر و سنه 66 خورشیدی

شدی از دار در آن دار علی مادر جان

شب هر جمعه کنم یاد تو در دارلسلام

یاد من باش تو زنهار علی مادر جان

تیر ماه 1366

 

32)سید سعید حدادی

آرم بنیاد شهید

من شهیدم بنام سید سعید

مهدوی زاده شهره حدادی

دین برایم ز بس که شیرین بود

بر سر افتاد شور فرهادی

عمرم به بیست و یک بهار گذشت

سوی جبهه شدم به دلشادی

تا که سردشت قتلگاهم گشت

خونم آورد فتح و آزادی

ای پدر جان خدا نگهدارت

که به دین خدا پسر دادی

8/4/1366

 

33)حسین علی مهدی آرانی

آرم بنیاد شهید

مرا بود شوق شهادت به سر

که با حق پرستان شدم همسفر

گذشتم زجان در ره دین حق

که جز او نبودی مرا در نظر

به مهر علی مادرم داد شیر

به راه حسینم ببردی پدر

حسین علی مهدیم کز بسیج

شدم در شلمچه به خون غوطه ور

پس از سیصد و شصت و هفت احتشام

سرودم ز بعد از هزار این اثر

تاریخ شهادت 4/2/1367

 

34)ناصر علی مهدی آرانی

آرم بنیاد شهید

ای که بینی مرا به دیده عیان

نزد حق میهمانم از احسان

راه من بود راه و رسم حسین

مکتبم بود مکتب قرآن

شهرتم ناصر علی مهدی است

قائد من خمینی دوران

خون من ریخت جبهه (سردشت)

تا بروید از او گل و ریحان

سیصد و شصت و شش ز بعد هزار

زین جهان (احتشام) گفته بدان

تاریخ شهادت 8/4/1366

 

35)منصور علی مهدی آرانی

آرم بنیاد شهید

شهید جاوید الاثر

منصور علی مهدی

فرزند قلی تولد 1344

شهادت 22/1/1362

محل شهادت فکه عملیات والفجر 1

آنکه اندر زیر این خاک آرمید

شد به راه مکتب و قرآن شهید

عاقبت گردید جاوید الاثر

آنکه شد مفقود ایامی مدید

در قیامت شافع ما می شوند

زانکه ما داریم بر آنان امید

 

36)عباس تابنده

آرم بنیاد شهید

ای شهید

ای که همچون اسماعیل به مذبح

عشق شتافتی و چون ابراهیم تن

به قضای الهی سپردی ای که بسان حر

جوشن عشق بر تن نمودی و مجنون­­وار

در پی اکسیر جانبخش آب

حیات موسی نهاد عباس گونه در

رکاب حسین به لقا رسیدی شهید عزیز

سردار نجف فاتح نصر عباس تابنده

تو حماسه آفریدی آنهم حماسه خون و شهادت

تاریخ شهادت 8/4/1366 محل شهادت کردستان

 

37) امیرحسین کوزه (کوره) پز

آرم بنیاد شهید

به یاد شهیدان گلگون کفن

دل مردم اندر غم است و محن

به یاد تو ای کوزه پز مرد عشق

امیر حسین ای تو گل پیرهن

دیار مریوان و آن قتلگاه

؟؟؟؟؟؟؟شدی ؟؟؟؟؟دشت و دمن

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟خون؟؟؟؟؟؟؟؟

ز هجرت ای شمع این انجمن

سلام و ؟؟؟؟؟؟از حق تو راست

که عزت فزودی به دین و وطن

 

38)ملک راعی

آرم بنیاد شهید

نشد گر در منی ای هاجر اسماعیل قربانی

من در

اندر مکه قربانی شدم در راه یزدانی

به قصد طواف کعبه زائر حج گشت از کاشان

کنار کعبه کشتندش ستمکیشان به نادانی

خدایا روح این زن را بکن با فاطمه محشور

ملک نام و لقب راعی شهید کوی سبحانی

ز مکه حمل شد نعشش سوی دارالسلام کاش

به خاک موطنش شد دفن این زوار قربانی

شد آن زوار حج در درالسلام کاش

روید اندر سر قبرش به بزم فاتحه خوانی

شهادت ذالحجه سال 1366 شمسی

 

39) احمد دیانت

آرم بنیاد شهید

شهید حاج احمد دیانت

ای رهگذر آهسته تو بردار قدم را

تا جور فلک بینی و بیداد ستم را

در بر کشیده است زمین با همه پستی

حجاج به خون خفته و پاکان امم را

برآل سعود تا به جزا باد دو صد ننگ

چون هتک نمود حرمت حجاج حرم را

بر قاصد گلگون شهیدان به کعبه

حاج احمد دیانت ما گفت نعم را

شد جامه احرام همه رخت شهادت

زیبنده تر از این نبود جسم عدم را

شهادت 9/5/1366

 

40)اکرم ساعدی

آرم بنیاد شهید

تربت مطهر شهیده بیت الحرام

حاجیه خانم اکرم ساعدی متولد

1318 که در مورخه 9/5/1366

در مکه معظمه توسط ایادی

آمریکا  و عمال آل سعود به

درجه رفیع شهادت نائل آمد

کسی که به دردهای دلم می رسید مادر بود

کسی که از سرا به ثریا پرید مادر بود

کسی که شد آخر از نظرم ناپدید مادر بود

کسی که به راه محبت شد شهید مادر بود

 

41) قدسیه سخی قمصری

آرم بنیاد شهید

رفتی به شهر مکه از ما جدا شدی

مهمان واقعی ز برای خدا شدی

کردی تظاهرات بر ضد مشرکین

از بند این زمانه تو مادر رها شدی

در موقع برائت و در خانه خدا

مقتول ضرب و شتم آن فهد بی حیا شدی

دلا شد سخی شهرت و قدسیه نام تو

مهمان تو بر حضرت خیرالنسا شدی

تاریک گشت خانه ما از فراغ تو

با درد هجر فاطمه (س) تو آشنا شدی

شهادت 9/5/1366

 

42)فاطمه کوچی

آرم بنیاد شهید

از داغ غمی جانسوز این خاک خبر دارد

هم کعبه به دل زین زخم خوناب جگر دارد

این فاطمه است و هم کوچی بودش شهرت

چون گشت بری از شوکت این رتبه به سر دارد

این زائر بیت حق گردید شهید آنجا

جایی که بود امن او از خون مژه تر دارد

یارب تو گواهی بر احوال و دل زارش

کز خصم تو بر پیکر آثار شرر دارد

بنواز به لطف خویش این شاهده بیتت

خونین کفن آمد چون شور تو به سر دارد

 

43)مرتضی رضائی

آرم بنیاد شهید

این تربت پاک از شهیدی نوجوان است

شهرت رضایی مرتضی نام و نشان است

در راه حق جان داد اندر جبهه جنگ

زین رو به نزد خالق خود میهمان است

روشنگر راه است و باشد شمع تاریخ

خونش دلیل رادمردان جهان است

باشد روان شاد این شهید خفته در خون

جاوید نام او به هر عصر و زمان است

بر تارک آفاق دنیا می درخشد

هر چند در ظاهر ز چشم ما نهان است

شهادت 24/5/1366

 

44) عبدالله اسدالله زاده خارکن

آرم بنیاد شهید

ای شهید ره حق عبدالله

پیرو رهبر دین روح الله

شهرت تو اسدالله زاده

مفتخر از تو بود حزب الله

درس ایثار گرفتی زحسین

تا شدی مظهری از جندالله

شهر فاو است گواه خونت

روز محشر به بر ثارالله

چون ره آل علی پیمودی

جا گرفتی به بر آل الله

9/6/1366

 

45)محمدرضا ابراهیم زاده کویری

آرم بنیاد شهید

پاسدار دین و میهن ای محمد السلام

شهرت ابراهیم زاده کشته خون و قیام

خدمتی کردی به جمهوری اسلامی که شد

از خدا بر تو درود و از ملک بر تو سلام

در شلمچه ماند نعش اطهرت تا هشت ماه

بعد از آن پیدا نمودند آن سپاه نیک نام

پنج ساله میثمت هر شب بود چشمش به راه

در شب هر جمعه می آید سر قبرت مدام

نعش تو شد دفن در گلزار پاک کشتگان

با هزاران عزت و حرمت در آن دار السلام

7/11/1365

 

46)امیرحسین شادروان

آرم بنیاد شهید

ای ز داغ تو شرر بر دل و جان

کشته راه خدا شادروان

زائر کوی اباعبدالله

جان خود کرده فدا در این راه

خفته در بستر خون چون لاله

یک شبه رفته ره صد ساله

مرحبا بر تو که در جبهه حق

شد زمین، سرخ ز خونت چو شفق

ثبت شد نام تو در دفتر عشق

ای شهید هدف رهبر عشق

31/6/1366

 

47)شایسته حاجی کریمی

آرم بنیاد شهید

درود حق به تو ای بانوی حمیده لقا

شهیده حاجیه شایسته در حریم خدا

به مرکزی که بود بزم امن خلوت دل

بدست ظلم نمودی به خون خود ماوا

به جمعه پنجم ذی الحجه الحرام سنه

هزار و سیصد و شصت و شش از سعودی ها

هدف به تیر تو را با گروهی از زوار

زکین شلیک نمودند از زمین و هوا

ز جده نعش تو تشیع شد سوی کاشان

به خاک نعش تو مدفون به گلشن شهدا

5 ذی الحجه _ 1366

 

48)ابوالفضل سلمانی زاده

آرم بنیاد شهید

سرباز سرافراز ابوالفضل نیکنام

سلمانی زاده شهره ابوالفضل را غلام

حقا که دین پرست و خدا ترس و مومنی

از حق درود بر تو و از قدسیان سلام

در جنگ دهلران سنه شصت و شش ز هور

تشیع شد جنازه تو با صد احترام

کاشان به گلشن شهدا مدفن تو شد

کردند دوستان سر قبر تو ازدحام

شرمی خطی به سنگ مزارت سروده است

کین یادبود از تو بود تا صف قیام

1366

 

49)مصطفی خادمی

آرم بنیاد شهید

من که بر دشمن دین تاخته ام

پرچم عشق بر افراخته ام

مصطفی خادمیم کز سر شوق

به تو و عشق تو پرداخته ام

سیزده ساله چو بودم دل خویش

در دل جبهه به حق باخته ام

آخر از فاو پس از هفت بهار

که تو را دیده و بشناخته ام

سوم آذر شصت وشش من

همه اسباب سفر ساخته ام

22/8/1366

 

50)محمدرضا خندان

آرم بنیاد شهید

آنکه بدین جایگه مقیم شد او را هست

نام محمدرضا و شهرت خندان

جهل ستیزی که بهر سنگردانش

بود مدیر مدبری به دبستان

کفر ستیزی که با صلاح و سلاحش

پاس همی داشت دین و مکتب قرآن

سیصد و شصت و شش از هزار چو بگذشت

در مه آذر به راه حق شده قربان

ماه ربیعش بود بهار شهادت

آه چو برخاست از شهادت خندان

 23/9/1366

 

51)علیرضا عبدالله زاده مقدم

آرم بنیاد شهید

طوبی لک ای شهید فر و زنده خدا

وی شهرتت مقدم و نامت علیرضا

در جبهه حلبچه به توپ سپاه کفر

غلطان شدی به خاک در آن دشت پر بلا

از آسمان ملائک و از زمین سپاه

تشیع شد ز نعش تو ای زنده بقا

شد جسم اطهر تو به دارالسلام دفن

در بین گلشن شهدا او ز اقربا

اسفند ماه شصت و شش این نوجوان شهید

شد دفن در میان شهیدان باوفا

 

52)حسین تحقیقی

آرم بنیاد شهید

باز حسینی دگر در ره جانان برفت

شهرت تحقیقی اش بر سر پیمان برفت

عضو سپاهی بد و همره عشاق یار

از دل این خاکدان تا برجانان برفت

کوی حلبچه بشد حجله خونین او

گرچه در این بادیه از دل کاشان برفت

دیده ز هجران او گریه همی سر کند

دلخوش و مسرور گشت چونکه به رضوان برفت

ای که از این کوی عشق می­گذری صبر دار

حمد بخوان بر کسی کش همه انسان برفت

 25/12/1366

 

53)محمدرضا رضائیان قهرودی

آرم بنیاد شهید

شهید عشق و ابده ز اهل قهرودم، محمد نام

رضاییان رضا بودم که حق آگاهیم بخشید

به هجده سالگی در راه دین از جان گذشتم من

گنه کارم ولی مولی به جنداللهیم بخشید

من از عشق حسین این بهره بردم پیروش گشتم

خدا بارگناهم را به خاطرخواهیم بخشید

پدر ، مادر شما را افتخار هستم به حمدالله

خداوند این مدال عشق و دولت خواهیم بخشید

حلبچه قتلگاهم گشت و خونم رمز پیروزی

خدا هم اجر پیروزی ز مه تا ماهیم بخشید 

شهادت 26/12/1366

 

54)محمدرضا الماسی بیدگلی

آرم بنیاد شهید

شد محمد رضای الماسی

نام وی ثبت دفتر دوران

طالب علم دین و دانشجو

پاکبازی زخطه ایمان

آن بسیجی رادمرد شریف

داده در اشنویه از کف جان

عملیات قادر و فوتش

شصت و چار از هزار و سیصد دان

(او به رضوان شد) و پی دفنش

عاطفی کرد سال وی عنوان

 

55)عبدالله الماسی بیدگلی

آرم بنیاد شهید

پاسدارشهید الماسی

شیرمردی زخطه کاشان

بود نام شریفش عبدالله

جان به کف مرد جبهه و میدان

عملیات کربلای چهار

شد به ام­الرصاص با گردان

ده دیماه شصت و پنج آنجا

جان خود کرد بهر دین قربان

دوم دی به دفن و تاریخش

عاطفی گفت (شاهد رضوان)

10/10/1365

گزارش تخلف
بعدی