وبنامه شهیدان کاشان

رديف بيستم

 

1) شهید  حمیدرضا فروزانفر

آرم بنیاد شهید

فروزانفرکه شمع جمع ما بود

فروزان چهره ای درد آشنا بود

گل مادر بهار آشنایی

فروغ مهر و کانون صفا بود

درود حق بر این فرزند قرآن

که حاضر در تمام جبهه ها بود

حمید ما رضای حق پسندید

رضا،در خلق و در خلقت رضا بود

قدم برداشت در راه حسینی

حمید از راهیان کربلا بود

شهادت 4/3/67

 

2) شهید مصطفی عبدالشاه

آرم بنیاد شهید

رفت از خاندان عبدالشاه

مصطفی غرق عشق رب ودود

رفت در فاو جبهه والفجر

تا ستیزد به طاغیان عنود

از بد حادثه در آن وادی

شد چو دیگر مبارزان مشهود

او به جز نوزده بهار نداشت

در گذرگاه بوستان وجود

دل ز فقدان آن فقید سعید

غرق غم گشت و گشت خون آلود

 

3) شهید مصطفی پارچه باف

آرم بنیاد شهید

پاسدار شهید مصطفی پارچه باف

شهادت منطقه فکه 1362 شمسی

فرازی از وصیتنامه شهید: پدر و مادر

گرامی از شما می خواهم که همانطور که

زینب (س)، در حال اسارت رسالت

خویش را بعد از شهادت خاندانش

به انجام رسانید، شما هم مانند زینب

این رسالت خویش بعد از شهادت

من به انجام رسانید. امت اسلام

هرگز فریب منافقین و روشنفکران غرب زده

و شرق زده را نخورید و روحانیت مبارز را حامی باشید،

چون امام فرمود شکست روحانیت شکست اسلام است

 

4) شهید حسن زاهدی

آرم بنیاد شهید

این مزار فاقد جسم شهید داور است

جسم خونینش چو گلها در بیابان پرپر است

هست مفقود الجسد چون زاهدی سرباز دین

از فراقش خون جگر دلهای باب و مادر است

در نبرد حق و باطل جان فدای حق شده

قتلگاهش شد شلمچه از جفای کافر است

تا دم آخر به لب او داشت ذکر یا حسین

چون حسن عاشق ز بهر آن امام بی سر است

زاهدی اندر جنان مهمان حی داور است

چون به جبهه دشمن صدامیان کافر است

شهادت 4/3/67

 

5) شهید مهدی دیده بان

آرم بنیاد شهید

ای کشته جاودان کجایی

وی مهدی دیده بان کجایی

دل از غم انتظار خون شد

ای راحت روح و جان کجایی

گلها همه در چمن شکفتند

ای نوگل مهربان کجایی

گردیده شلمچه قتلگاهت

ای شاهد بی نشان کجایی

در جبهه حق علیه باطل

رزمنده دیده بان کجایی

4/3/1367

 

6) شهید سعید کبیری

آرم بنیاد شهید

من شهید راه حق در جبهه ایران زمینم

عاشق الله و مقتول گروه مشرکینم

از حسین بن علی آموختم درس شهادت

مقتدایم اوست چون باشد امام راستینم

گر شدم صد پاره تن در راه دین لیکن همین بس

در قیامت با شهید کربلا من همنشینم

گشته مفقودالجسد جسمم درون شهر فاو

زآنکه مفقود است قبر بنت ختم المرسلینم

من سعیدم، با سعادت غوطه ور در خون خویش

شهرتم باشد کبیری کشته قرآن و دینم

شهادت 28/1/1367

 

7) شهید امیر مسعود غلامی راد

آرم بنیاد شهید

ای برده یاد رویت رونق زگل به بستان

وی داده هستی خویش در راه دین و قرآن

ما را غم فراقت کی میشود فراموش

چون در جهان غمی نیست برتر ز درد هجران

راهت ره حسین و رهبر تو را خمینی

کز این ره خدایی جاوید مانَد ایران

چون شصت و هفت بگذشت از یکهزار و سیصد

کرد از شلمچه روحت، پرواز سوی یزدان

نامت امیر مسعود شهرت غلامی راد

شد مفتخر به جسمت دارالسلام کاشان

4/3/1367

 

8) شهید غلام رضا غلامی راد

آرم بنیاد شهید

ای حافظ دین و مکتب داد

همنام رضا، غلامی راد

در راه خدا ز جان گذشتی

هنگامه بدر با دلی شاد

روید ز زمین شقایق سرخ

از خون تو چون به باغ شمشاد

هرگز ز نظر نمی شوی محو

چون حق بر خویش جا تو را داد

شصت و سه پس از هزار و سیصد

رفتی و نمی روی تو از یاد

22/12/1363

 

9) شهید ابوالفضل باغشیخی

آرم بنیاد شهید

من ای یاران گل باغ جنانم

به خوان رحمت حق میهمانم

ابوالفضلم بنام و باغشیخی

بود شهرت ز باب مهربانم

به راه دین و قرآن داده ام جان

که ماند در جهان نام و نشانم

اگر چون گل شدم پرپر به خیبر

چه غم کز این شهادت شادمانم

هزار و سیصد و شصت دو گردید

به گاه نوجوانی امتحانم

 

10) شهید غلامحسین باغشیخی

آرم بنیاد شهید

ای مفتخر از تو خوان رحمان

دلداه راه دین و قرآن

الحاج غلامحسین باغشیخی

گلگون ز تو باغ و راغ ایمان

والفجر یک است بر تو شاهد

در راه خدا به دادن جان

نو رسته گلی به نام زینب

مانده است تو را چو گل به دوران

شصت و دو پس از هزار و سیصد

رفتی و شدت مکان به رضوان

 

11) شهید رضا باغشیخی

آرم بنیاد شهید

اگر در راه دین از کف بدادم گوهر جان را

چه غم کز دادن جانی که ندهم دین و ایمان را

فروزان اختر راهم به شب مهر خمینی بود

که با پیمودن این راه بدیدم روز رخشان را

رضا مادر نهادم نام و شهرت باغشیخیم

که ندهم از کف خود دامن شاه خراسان را

چو دادم هستی خود را گرفتم هستی دیگر

ز عند ربهم بشنو کلام حی سبحان را

به سال یکهزار و سیصد و شصت و دو شد مجنون

جزیره چون بدید از من به خیبر عهد و پیمان را

12) شهید علی آقاجعفری

آرم بنیاد شهید

مزار شهید اسلام علی آقا جعفری

فرزند حاج جعفر متولد 1328

شهید والا مقام به فرمان امام خمینی

برای دفاع از میهن اسلامی

حنظله وار به سوی جبهه شتافت

و در عملیات خیبر شرکت جسته

و مفقود گشت. پیکر پاکش پس

از یازده سال کشف و به همراه

نود تن از همرزمانش در مراسم

با شکوهی تشیع و به خاک سپرده شد

 

13) شهید هانی سنگی

آرم بنیاد شهید

هرکه جان داد در ره قرآن

ماند از او نام نیک در دوران

در طلاییه هانی سنگی

با شهامت گذشت از سر و جان

تا کند قطع پای خصم شریر

بسته بود با امام خود پیمان

دوستان از تعبدش به شگفت

دشمنان از تهورش، حیران

سیصد و شصت و دو ز بعد هزار

شد به خوان خدای خود مهمان

 

14) شهید محمدرضا مزرعتی

آرم بنیاد شهید

جانباز ای شهید سلحشور مه لقا

خون تو داده گلشن اسلام را صفا

ای شهره مزرعتی و بود نام تو رضا

غسلت ز خون شد و کَفنت جبهه ها

در پایگاه خیبر و اسفند شصت و دو

صد پاره گشته نعش تو ای وامصیبتا

اکنون به یاد تو سنگی در این مزار

باشد علامتی زتو در عرصه جزا

شرمی ز رتبه شهدای طریق دین

کس نیست باخبر به جز آن ذات کبریا

 

15) شهید محمدعلی امین آبادی

آرم بنیاد شهید

گلی که اینجا به زیر گِل نهان است

شهید شاهد خلد آشیان است

بُدی مفقود جسمش یازده سال

چو گل پرپر ز بیداد خزان است

امین آبادی استی شهرت وی

محمد، نام این آرام جان است

به سال شصت و دو در رزم خیبر

ز جان بگذشت و نامش جاودان است

شهید راه دین هرگز نمیرد

که نزد خالق خود میهمان است

 

16) شهید محسن زیلوئی

آرم بنیاد شهید

ای عارف راه حق وی محسن زیلویی

خواندی ز کتاب الله رسم ره نیکویی

با رهبری رهبر ترک سر و جان کردی

تا ره به حریم حق یابی ز بقا جویی

مجنون ز گل رویت گردید جزیره چون

دیدت که ببستی ره برخصم ز یکرویی

گر هستی خود دادی در راه رضای حق

مانده زتو نام نیک با شهرت حقگویی

چون سیصد و شصت و دو از بعد هزار آمد

پر زد به جنان روحت با نکهت مینویی

 

17) شهید اسماعیل سنایی

آرم بنیاد شهید

ای به راه دین و قرآن چون دگر یاران فدایی

وی به قاموس شهادت گشته غرق از پارسایی

دشمن دین را ببستی ره به امر رهبر خود

ای تو را رهبر خمینی در مقام رهنمایی

در بهار نوجوانی جان بدادی تا گشایی

کربلا را در بروی عاشقان از آشنایی

با دو صد عزت شدی مهمان به خوان نعمت حق

ای که بوده نامت اسماعیل و شهرت هم سنایی

شد به سال یکهزار و سیصد و شصت و دو جسمت

همچو گل پرپر به خیبر با ولای مرتضایی

 

18) شهید مهدی طبلچی

آرم بنیاد شهید

ای که دیدی چو گل مرا پرپر

هستی خویش داده ام یکسر

مهدیم نام، طبلچی شهرت

پیرو دین و در خط رهبر

داده ام جان به شوق کرببلا

مرز کشور به حمله خیبر

بر سر خوان رحمتش خواندم

از ره لطف خالق داور

سیصد و شصت و دو ز بعد هزار

مرغ روحم جدا شد از مادر

 

19) شهید اسماعیل جعفری قه

آرم بنیاد شهید

من شهیدم شاهد عشق و وفا

جبهه رفتم خود به عشق کربلا

نامم اسماعیل شهرت جعفری

خادمم اکنون در آن دارالشفا

فتح و پیروزی مرا باشد نصیب

خون من بخشیده بر آیین جلا

ماند اگر جسمم به هامون سالها

برحسینم بود عشق و اقتدا

ای پدر در راه دین گشتم شهید

کن به داغم صبر، حاج آقا رضا

 

20) شهید ابوالفضل فلزی

آرم بنیاد شهید

من ابوالفضل ، فلزی شهرتم

دارم از عشق و شهادت افتخار

من به عشق دین و پاس مکتبم

سالها در جبهه ماندم استوار

تا نراندم خصم را از کشورم

تن ندادم بر شهادت زینهار

اقتدا کردم به مولایم حسین

ماند جسمم در کنار کارزار

حاج علی آقا پدر جان آمدم

تا نمانی بیشتر در انتظار

شهادت 20/1/1366

 

21) شهید علی اصغر زارع اقبالی

آرم بنیاد شهید

ای زارع اقبالی همنام علی اصغر

وی داده براه حق جان و تن خود یکسر

تا با دل و جان سازی از دین خدا یاری

با مهر علی و آل پرورد تو را مادر

برخصم ببستی ره با دوست گشودی راه

با نیروی ایمان و با پیروی از رهبر

در حمله والفجر 1 گشته تو را معراج

از فکه به سوی حق با مهر چو مه انور

چون سیصد و هفتاد و سه از بعد هزار آمد

جسم تو به کاشان شد چون در بصدف اندر

 

22) شهید ابوالفضل ابوالفضلی

آرم بنیاد شهید

ابوالفضل ابوالفضلی که بنمود

دل ما را زداغ خود پریشان

چو بود عضو سپاه و ارتش دین

سلحشوری نشان دادی به دوران

نترسیده ز توپ و تانک دشمن

گذشت از هستی خود بهر ایمان

به هنگام شباب و نوجوانی

نموده جان فدای دین و قرآن

پس از ده سال جسم نازنینش

چو گل پرپر شده آمد به کاشان

 

23) شهید سید مهدی حجازی

آرم بنیاد شهید

من شهید عشق کوی داورم

سید مهدی از نژاد حیدرم

سید مهدی و حجازی شهرتم

هست زهرای اطهر مادرم

من نهال هیجده فصل بهار

قهرمان حمله ای از خیبرم

ده سال جسمم کنار جبهه ماند

تا شود فتح نهایی باورم

خواهم ای خباز نصرت از خدای

لحظه ای خالی نماند سنگرم

 

24) شهید حسین مقدسی

آرم بنیاد شهید

آمد شب و تو ای مه تابان نیامدی

جان بر لب آمد و تو حسین جان نیامدی

چشمم به راه بود که چون می رسی ز راه

جان را کنم به پای تو قربان نیامدی

زندان غم گرفته دلم ز چهارسو

ای یوسفم چه شد ز بیابان نیامدی

مویم سپید شد چو شبم بی تو شد سحر

پشتم خمیده از غم هجران نیامدی

گویم حسین به یاد تو هر جا که گلبنی است

بعد ا ز تو کاش گل به گلستان نیامدی

تاریخ شهادت 22/12/63

 

25) شهید رمضانعلی اشنوئی مجرد

آرم بنیاد شهید

چه شود اگر توانی برسی به قرب یزدان

که به قرب او رسیدن شرف است و کامرانی

چو به مکتب الهی بنهی تو پای بینی

که من و تو را ستوده است خدا ز مهربانی

به پیام رهبر خود دهی ار تو گوش جان را

شنوی ندای رحمت چو ندای آشنایی

رمضانعلی است نامم ، لقب اشنویی بدانم

که شلمچه خود گواه است مرا به جانفشانی

چو گذشت شصت و هفت ز پس یکهزار و سیصد

به خود از کرم مرا خواند خدا به میهمانی

 

26) شهید محمد معیری

آرم بنیاد شهید

منم که در ره خدا گذشته ام ز جان و سر

به مهر او گشوده ام چو مرغ عشق بال و پر

خمینی ام امام بود حسینیم مرام بود

که فجر هشتمین شدم به جانب خدا سفر

محمد است نام من ، معیری است شهرتم

به عشق کربلا شدم به فتح فاو مفتخر

زمین ز خون سرخ ما بود همیشه لاله گون

خوشا کسی که بنگرد به این نشان و آن اثر

چو شصت و چار از پس هزار و سیصدم گذشت

به خوان رحمت ازل به امر حق شدم مقر

 

27) شهید احمد شمشیری

آرم بنیاد شهید

من جوانی را فدای زندگانی کرده ام

زندگانی را رها در نوجوانی کرده ام

من به تن پوشیده ام گلگون ردای افتخار

با شهیدان وطن خود را جهانی کرده ام

ایکه می جویی نشان از من زخاک بی نشان

من نشان پیدا ز حق در بی نشانی کرده ام

مشت خاکی و پلاک از من اگر باقی بماند

غم ندارم زان که خود را جاودانی کرده ام

در نبرد بدر شرق دجله شمشیری لقب

احمد است نام و چه نیکو جانفشانی کرده ام

 

28) شهید سیدعباس بهمنچه

آرم بنیاد شهید

شهید سید عباس بهمن­چه

ای آنکه نمی روی تو از یاد

بهمن­چه نسب سعادتی راد

عباس نهاد مادرت نام

با صورت و سیرت خداداد

از جان به ره خدا گذشتی

در مرز وطن ز جور بیداد

ما بی خبر از تو یازده سال

تو با خبر از قلوب ناشاد

شصت و سه پس از هزار و سیصد

معراج تو از جزیره رو داد

 

29) شهید امیرعباس سرگردان

آرم بنیاد شهید

به پاس حرمت دین و حریم حرمت قرآن

شهید راه حق گردید امیر عباس سرگردان

خرید از جان چنان امر امام خود خمینی را

که مجنون شد جزیره از چنین مردان با ایمان

جلالت بین، اصالت بین که در راه بقای دین

گذشت از جان چو بدریون شد بر خوان حق مهمان

درود حق ز ما بادا به روح پاک مردانی

که گلگون از نسیم خونشان شد باغ و هر بستان

به سال یکهزار و سیصد و هفتاد و سه چون گل

پس از ده سال جسمش آمد و شد دفن در کاشان

 

30) شهید احمد فرجی پور

آرم بنیاد شهید

من شهید ره عشق و شرف و ایمانم

بره دوست فدا کرده سر و هم جانم

فرجی پور بود شهرت و احمد نامم

اهل قهرودم و از منطقه کاشانم

من به والفجر 1 و خاک زبیدات عراق

ارجعی را بشنیدم زسوی یزدانم

یازده سال به همراه نود یاردگر

پیکرم بود نهان از نظر خویشانم

سال هفتاد و سه از بعد هزار و سیصد

گشت پیدا بدنم هم بدن یارانم

 

31) شهید امیرعباس جعفری نظری

آرم بنیاد شهید

من شهیدم شهید جبهه حق

جعفری شهرت و  امیرعباس

من به عشق حسین و کرببلا

حمله کردم به خصم کفر اساس

8 سالی تنم به خاک عراق

بود در چنگ خصم حق نشناس

بیست و شش نو بهار عمرم رفت

تا که گشتم شهید کیوان پاس

جعفری ای پدر محمد جان

پسرت شد شهید خیرالناس

شهادت 18/6/1364

بردبوک

 

32) شهید علی عالمیان

آرم بنیاد شهید

ای آنکه آمدی ز محبت کنار من

حمدی بخوان و سوره کنار مزار من

سرباز جانثارخمینی به صد امید

در راه کربلای حسینی شدم شهید

مفقود بود مدت 10 سال پیکرم

آنجا حسین و فاطمه بودند بر سرم

نامم علی و عالمیان هست شهرتم

باز آمدم وطن و در اینجاست موطنم

گشتم 1362 من شهید

والفجر 2 در حاج عمران به صد امید

 

33) شهید حسن عالمیان

آرم بنیاد شهید

شهید راه الهی شده است پیکر من

لقب به عالمیان و مراست نام حسن

به وقت حمله قادر به خاک و خون افتاد

هزار و سیصد و شصت و چهار پیکر من

تنم بخاک غریبی فتاد سیزده سال

حسین و فاطمه می آمدند بر سر من

هزار شکر که باز آمدم به سوی وطن

شدم داخل بیتی که بود برادر من

بهشت عدن بود این زمین دارالسلام

که خفته اند شهیدان دین برابر من

 

34) شهید علی اصغر شاکری

آرم بنیاد شهید

صبا از من بگو بر مادر من

بگو مفقود باشد اصغر من

پدر چشم انتظاریت سر آمد

بیامد سوی منزل پیکر من

براه دین تنم شد غرق در خون

حسین آمد به بالین سر من

به سال شصت و دو در حاج عمران

که گردید خاک غربت بستر من

علی اصغر به شهرت شاکریم

شدم قربان براه داور من

 

35) شهید احمد حکیمی کاشانی

آرم بنیاد شهید

حکیمی شهرت و همنام احمد

که بود از کردگار خود مؤید

کند تا یاری از اسلام و قرآن

بپوید تا ره آل محمد

شهادت را خرید از جان و از دل

به امر رهبر آن پیر مجرد (بخرد؟)

به سال شصت و دو در ماه مرداد

به جنت شد ز لطف حق مخلد

ولی جسمش ز عین خوش به کاشان

پس از ده سال هفتاد و دو آمد

شهادت مرداد 1362

 

36) شهید حسین نظری قهرودی

آرم بنیاد شهید

نظری شهرت و حسینی نام

که درود خدا بر اوست مدام

می درخشد چو اختر تابان

زنده نامش به دفتر ایام

جاگرفته به خوان رحمت حق

با سرافرازی آن خجسته مقام

خون سرخش به اشنویه غرب

از فداکاریش دهد پیغام

سیصد و شصت و چهار بعد هزار

جان خود داد در ره اسلام

 

37) شهید حسین تقی نیاسر

آرم بنیاد شهید

کسی که در ره دین شد به خاک و خون غلطان

شود ز لطف و محبت به خوان حق مهمان

حسین نام و تقی نیاسری شهرت

که نام اوست درخشان چو گوهری تابان

به فکه حمله والفجر یک شده است شهید

به پاس حرمت اسلام و یاری قرآن

سعادت ابدی را به حکم رهبر خویش

بجان خرید و شدش جا به روضه رضوان

به آسمان جلالت عروج تاریخش

به شصت و دو ز پس یکهزار و سیصد دان

شهادت 22/1/1362

 

38) شهید حسن حبیبی زاده

آرم بنیاد شهید

شد حسن کشته دین شهره حبیبی زاده

هجده ساله به کشتن شده بود آماده

سبزه خط لبش دیده نمی گشت هنوز

شد براه سفر مرگ زمان آماده

پسری نوثمری سرو قدی در ره حق

سر به خشت لحد افکنده به پا ایستاده

سیزده ماه ده هفتاد سنه خورشیدی

رخت بربست به فردوس بطور ساده

بارالها بحق تازه جوان لیلا

درگذر از گنه پاک شهیدان ساده

شهادت13/10/1370

 

39) شهید اصغر سلطانی

آرم بنیاد شهید

اگرچه شهره به دنیاست عالم فانی

ولی به ذائقه تلخ است طبع انسانی

جوان سرو قدی دلبری به هجده سال

شهید عشق شد این اصغر سلطانی

خدای صبر دهد بر تمام خویشانش

که سخت داغ جوان باد در مسلمانی

جنازه اش چو روان شد بسوی دارالسلام

بخاک دفن شد این کشته چون نریمانی

هزار و سیصد و هفتاد و یک به تاریخش

قلم نگار شد این نظم دل خراشانی

1371

 

40) شهید سید احمد خبازی

آرم بنیاد شهید

من شهیدم سیداحمد شهرتم خبازی است

رفتم از راه شهادت در پناه کردگار

در جوانی پاک بودم در ره دین خدا

از گل رویم گذشته نوزده فصل بهار

خصم را درهم شکستم کفر را برهم زدم

در ره دین و وطن بودم چو کوهی استوار

ای پدر آقا مهدی جان احمدت در قرب حق

طالب رویت بود باشد تو را در انتظار

یکهزار و چهارصد و چهارده پس از هجر نبی

خواست خباز از خدا رحمت بر آن والا تبار

 

41) شهید حسین عطاری نیاسر

آرم بنیاد شهید

مدام دل کند از غصه ناله و افغان

بر آن شهید که مقتول گشته کردستان

به جبهه حمله قادر حسین عطاری

چو شیر حامی اسلام و کشور و قرآن

هزار و سیصد و شصت و چهارگشت شهید

به 27 زمرداد شد بسوی جنان

ولیک حیف که 6 سال شد تنش مفقود

ز چشم خلق شد آن کشته به حق پنهان

هزار و سیصد و هفتاد در مه مرداد

چه گل به خاک سیه شد به روضه کاشان

شهادت 27/5/1364

 

42) شهید حمیدرضا طایفه خبازی

آرم بنیاد شهید

زهی سعادت و توفیق از این بزرگانی

که جان براه خدا می کنند قربانی

شهید عشق حقیقی بود حمیدرضا

به شهره طائفه خبازی از نجیبانی

شهید گشت به غربت بخاک کردستان

به دست لشکر کفار نامسلمانی

به سیزدهم آبان سال شصت و هشتم

بخاک گلشن دارالسلام مهمانی

هرآنکه بگذرد از مرقدش برای ثواب

به حمد و سوره کند شادیش به آسانی

 

43) شهید حسین کهتری

آرم بنیاد شهید

حسین کهتری ای نیک فرجام

شهید سرفراز راه اسلام

گل بی خوار گلزار جهانی

که پرپر گشته ای از جور ایام

شدی مصدوم بمب شیمیایی

که صدها لعنت و نفرین به صدام

شهید راه دین گشتی به غربت

که بودی سالها جانباز خوشنام

شفیع ما تو هستی روز محشر

خدا داده به ما از لطف انعام

 

44) شهید مرتضی توکلی

آرم بنیاد شهید

ای دل ز من بریده، زیادم نمی روی

وی پا زمن کشیده، زیادم نمی روی

ای ساده دل، کبوتر از باز بی خبر

وز دست من پریده زیادم نمی روی

تا خواند این غزل ز من آن سرو نازگفت

ای دیده قد خمیده، زیادم نمی روی

رفتی به جبهه مرتضی آن موقع زیادم نمی رود

گشتی شهید در ره اسلام زیادم نمی روی

باشی تو افتخار این مرز و بوم ای توکلی

هم افتخار مادری هم خویش زیاد آنها نمی روی

شهادت 3/8/1362

 

45) شهید اصغر محسنی

آرم بنیاد شهید

آمد بهار و باغچه را صفا نکرد

بگذشت از این حوالی و ما را صدا نکرد

بغض گلو فشار ره گریه بسته بود

چندان که چشم را به نمی آشنا نکرد

بگداختیم در شرر هجر و سوز عشق

رحمی به حال سینه سوزان ما نکرد

از بس که گنگ از بر من رفت روزگار

تصویر او به ذهن من مات جا نکرد

یکشب گرفت صاعقه در خرمن وجود

یک عمر شعله دامن ما را رها نکرد

شهادت 1/2/1368

 

46) شهید محمد قلعگر

آرم بنیاد شهید

ای دل از دنیای دون میکن حذر

چون همه فانی شویم و رهگذر

جمله عالم فانی و باقی خداست

جاودان هرگز نمی ماند بشر

شد شهید راه حق چون نوجوان

آن محمد نام و شهرت قلع گر

جنگ تحمیلی ایران و عراق

کربلای چهار مفقودالاثر

چونکه باره توشه از اعمال نیک

خود مهیا کرده بهر این سفر

شهادت 4/10/65

 

47) شهید حسینعلی بخشی

آرم بنیاد شهید

من شهیدم حسینعلی بخشی

که به جبهه جهادگر بودم

گاه در فاو گاه خرمشهر

مستقر بهر دفع شر بودم

حمله ور شد به کشورم دشمن

جلو خصم دین سپر بودم

دین و کشور رهین خون من است

زانکه من سد هر خطر بودم

پدرم ای حسینعلی بخشی

فخر کن من تو را پسر بودم

شهادت 7/11/1367

 

48) شهید سیداصغر موسوی

آرم بنیاد شهید

این اصغر موسوی ز ابن زهراست

سید بود و زنسل پاک طاهاست

شهادت او به حمله چهار کربلاست

در واقعه جزیره ام الرصاص

وی به عشق شهادت به جبهه رفت

زیرا شهید سعید و شهادت سعادت است

به فرمان امام خمینی عمل بکرد

با جان و دل به نبرد با باطل رفت

تاریخ تولدش به هزار و سیصد و چهل و دو

تاریخ شهادتش به هزار و سیصد و شصت و پنج

شهادت 4/10/1365

 

49) شهید محمدرضا مکاری

آرم بنیاد شهید

شهید محمدرضا مکاری

رفت مکاری از این دار فنا

شد شهید راه اسلام و خدا

گرچه او از جمع یاران دور شد

لیک جان پاک او پر نور شد

بود چون همنام ختم المرسلین

بر روان تابناکش آفرین

تا جهان باشد شهیدان زنده اند

در جهان آرزو پاینده اند

تاریخ شهادت 4/10/65

 

50) شهید مرتضی شجاعی زاده

آرم بنیاد شهید

نوجوانی به جهان آزاده

مرتضی نام و شجاعی زاده

شد شهید ره دین و قرآن

چون به دل بود به جان آماده

لحظه ای در بر دشمن ننشست

دید چون قائد خود استاده

شد عروجش اگر از ام رصاص

حق بر خویش مکانش داده

آن که قرآن شده یادآور او

احتشام کی ز قلم افتاده

شهادت 4/10/1365

 

51) شهید حسین گدازچی

آرم بنیاد شهید

من حسینم گدازچی شهرت

که شهادت بیان شعار من است

یاری دین و کشور و ناموس

سبب مجد و افتخار من است

جبهه ام شد به کربلای چهار

رزم با خصم، کارزار من است

مانده باقی به گلستان جهان

دو گل و غنچه یادگار من است

چون به ام­الرصاص شهید شدم

لطف پروردگار یار من است

تاریخ شهادت 4/10/1365

 

52) شهید حسن ترسلی

آرم بنیاد شهید

حسن چون طایر عرش آشیان است

گلی پرپر به گلزار جنان است

بود خاکش مطاف عاشقان لیک

مزارش مهبط صاحبدلان است

به معبودش رسید در سال 65 به دیماه

شهید کربلای چهارم آزادگان است

دو سال اندر جزیره پیکر پاکش نهان بود

سرآمد انتظار اکنون به دیدار جهان است

روحانی و سرباز علوم عارفان است

نامش حسن و ترسلی شهرت آنست

تاریخ شهادت دیماه 1365

 

53) شهید علی علی عظیمی

آرم بنیاد شهید

آنکه این مرقد است از او آثار

گشت چون گل خزان از این گلزار

اسم علی نام علی عظیمی بود

شیر میدان و زاهد اسحار

گشت مقتول بعثیان از ظلم

جبهه رزم کربلای چهار

جسم او روی خاک شد مفقود

چو گل پرپری به فصل بهار

ماه دی بود و شد شهید عناد

سیصد و شصت و پنج بعد هزار

 

 

گزارش تخلف
بعدی