وبنامه شهیدان کاشان

ردیف سوم دارالسلام

1) ناصر فیروزیان محل شهادت بستان 8/9/60

ناصر فیروزیان سرباز دین

کشته گردیدی در بستان زمین

پیکرت در خاک و خون شد غوطه ور

زجفای ظلم صدام لعین

9/9/1360 از دنیای دون

گشت عازم جانب خلد برین

کرد یاری او ز دین مصطفی

باد بر فکر بلندش آفرین

کرد اجرا حکم قرآن مجید

اجر او با خالق جان آفرین

این شهیدان زنده اند تا روز حشر

می خورند روزی خلاق معین


 

2) شهید محمدرضا عصاری محل شهادت بستان

کرد او از انقلاب ما یاری

هان محمد رضا عصاری

پاکبازی که در دل سنگر

کرد از مرز دین حق یاری

ریشه کن کرد ریشه دشمن

با سلحشوری و فداکاری

کرد جنان زخون او بوستان

تا بخون اوفتاد آبیاری

حافظی ای شاگرد شهدا

گر تو بهر دین مددکاری

تاریخ شهادت 8 /9/1360


 

3) شهید علیرضا مشیرنژاد محل شهادت بستان

سلام بر تو شهید جوان و نیک نهاد

علیرضا بود اسمت لقب مشیرنژاد

رشادتی که تو کردی در آن سپاه بسیج

ملک به بانگ احسن تو را ندا می داد

به هشت آذر در سال شصت در بستان

تنت ز حمله دشمن به خاک و خون افتاد

زهی سعادت و توفیق زین فداکاری

شهادت تو به راه خدا مبارک باد

جنازه تو به عزت به راه شد تشیع

ملک به همره یاران به خدمت تو ستاد

چو درگذشتی از این دار حوریان بهشت

به سوی گلشن رضوان تو را بشارت داد.

تاریخ شهادت 8 /9/1360

4) شهید علی کفاش یزدی تاریخ شهادت 9/6/60

نامت علی است، شهره کفاش

دل داده راه و رسم حیدر

ای پیرو خط و سیر رهبر

وی یاد تو زنده تا به محشر

جان باخته ای به فتح بستان

در راه خدای حی داور

بر ضد ستمگران بعثی

کردی تو مجاهدت به سنگر

افسوس که ای گل بهاری

گشتی ز جفا و کینه پرپر

 

 

 

5) علی اصغر باغ میرزایی محل شهادت بستان مورخ 11/6/60

من شدم بهر لقای مکتب قرآن شهید

چونکه جانان خواست گشتم در ه جانان شهید

نام اصغر شهرت من باغ میرانی بود

همچو اکبر گشته ام در خطه ایران شهید

خاک بستان را نمودم بوستان از خون خویش

تا شدم از جور کین در جبهه بستان شهید

چونکه بودم عضو جنداله و سرباز امام

از جفا گردیده ام در سنگر ایمان شهید

عاقبت ای ظالم مظلوم کش باخون خود

می کند از ریش، بنیان ستمکاران شهید

 

 

6) شهید حاج حسین باغمیرانی فرزند ماشاا.. که در عملیات پیروزمند کربلای پنج 12/12/65 به درجه رفیع شهادت نائل گردید.

فرازی از وصیت نامه شهید:

ای کسانیکه از این مکان می گذرید بروید اسلام را مطالعه کنید وقتی شناخت پیدا کردید برای دفاع به پاخیزید و به گفته ولایت فقیه زمانتان، مال و جان را فدای اسلام کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

7) محمد باغمیرانی 18/6/64 عملیات قادر اشنویه

مرا باشد محمد نام و شهرت باغمیرانی

که جان دادم به راه حق به حکم نص قرآنی

بفرمان خمینی آنکه بد رهبر مرا از جان

ببستم ره به دشمن چون دگر یاران ایرانی

به سال یکهزار و سیصد و شصت و چهار از هور

گرفتم جا به صد عزت بخوان لطف یزدانی

گواه خون من شد اشنویه حمله قادر

که ماند زنده از خونم ره و رسم مسلمانی

بیاید ملت ما را صبوری و شکیبایی

که بعد از شام ظلمانی بیاید روز نورانی

 

 

 

8) شهید حسین زلفی کاشانی 20/9/60 گیلانغرب

حسین زلفی ما شد شهید راه خدا

ز ظلم بعثی کافر به دامن سنگر

ز جور دشمن خونخوار شد گل پرپر

که بوده این گل پرپر فدایی رهبر

ز بس که بود شجاع و غیور و رزمنده

به پیش تیر ستمگر نمود سینه سپر

خوشا کسیکه برای خدای عزوجل

تمام هستی خود را از کف دهد یکسر

به یادگار دو فرزند مانده از زلفی

که پرورش دهد از مهر مهربان مادر

 

 

 

9) شهید حبیب اله آصفی شهادت 20/9/61 سرپل ذهاب

این نوجوان که رفته به فردوس با شتاب

از سنگر حفاظت دین در پل ذهاب

هست آصفی که بود حبیب اله بنام

از شهد شوق عشق بحق گشته کامیاب

در راه حق به سنگر توحید شد شهید

طوبی بر آن جوان و به این حسن انتخاب

سال هزار و سیصد و شصت، ماه نهمین

در بیستم شدش زخدا ارجعی خطاب

لبیک گفت و رفت به قرب خدای خویش

همگام با تمام شهیدان انقلاب

 

 

 

10) جواد سعادت نیا 20/9/60 سرپل ذهاب

جواد سعادت نیا با سعادت

قرین شد ز فیض عظیم شهادت

ابوالفضل ........ از جان نثاران

از آن باوفا بر وفا داشت عادت

لباسش کفن، خون او آب غسلش

شد از بس به عباس بودش ارادت

مبارک به او بیستم ماه آذر

که افزودیش بر مقام عبادت

هزار است سیصد فزون شصت سالی

که بر او خداوند داد این سعادت

 

 

 

11) محمود قدیری 9/9/60 بستان

محمود قدیری به ره حی قدیر

گردید شهید باندای تکبیر

در جبهه پیروزی حق بر باطل

او را از خدا نصیب شد خیر کثیر

او بر شهدای فتح بستان پیوست

آن جبهه که هست شهرتش عالمگیر

بر حاشیه کتاب خونین قیام

بنوشت ز خون لاله گونش تفسیر

او شد ز طریق قدس جایش به بهشت

شد قاتلش از راه ضلالت به سفیر

 

 

 

12) حمید فتی 26/6/60 بستان

در کربلای سرخ وطن عاشقان دین

جان باختتند در ره اسلام راستین

آزاد گشت جبهه بستان ولی از آن

صدها جوان بفتادند بر زمین

در این میان حمید فتی نیز کشته شد

در راه حفظ میهن و در راه حفظ دین

سال هزار و چهارصد و دو از مه صفر

گردید او شهید به هنگام اربعین

آنانکه مرگ سرخ حسینی گزیده اند

راه سعادتی نپذیرند غیر از این

 

 

 

13) محمد پیرانزاده، محل شهادت: بستان

تاریخ شهادت: 8/9/60

ای شهیدی که شدی شهره به پیرانزاده

که تو را نام محمد پدرت بنهاده

قلم صنع شهادت به نصیب تو نوشت

قرعه فال به نام تو چنین افتاده

جنگ با کافر بعثی و شکست صدام

شدی از بهر شهادت همه جا آماده

تا به برج نهمین در سنه شصت شمسی

دید نعش تو در جبهه به خون افتاده

آن بهشتی که خدا وعده به خوبان داده

بر درش منتظرت حوری خلد استاده

 

 

14) محسن پیرانزاده، محل شهادت : کله قندی

تاریخ شهادت: 10/12/67

شیر ژیان محسن پیرانزاده

بهر شهادت تو شدی آماده

قتلگهت تپه کله قندی

پیکر پاکت به زمین افتاده

برج دوازده سنه شصت و هفت

نعش تو تشییع شد ای جان داده

دارالسلام وطنت شد مدفون

پیکرت ای زنده دل و دلداده

شرمی بر سر آرامگاهش

مغفرتش کن طلب از حق ساده

 

 

15) احمد گلی، شهید جهاد سازندگی،

محل شهادت: بستان  8/9/60

روحی له الفداک ایا احمد گلی

کمتر شهید دیده شده چون تو پردلی

عضو جهاد و پیرو و فرمان بر امام

به به از این صفت که تو از شوق مایلی

اول شدی شهید و سپس شد برادرت

پرپر شدی چو سنبل و پرپر شد او گلی

در هشت آذر سنه شصت خور بود

نعشت شد از ملائکه تشییع حاصلی

حق را اگر به خون شهیدان قسم دهی

حاجت رواستی ز خدا گر که قابلی

 

 

16) محمود گلی، سپاه پاسداران، شرهانی

22/1/62

محمود گلی ای گل بستان شهادت

وی عضو سپاه و یل میدان رشادت

والفجر 1 از لشگر خونخوار مخالف

در جبه شرهانی از آن عزم و ارادت

با جنگ نمایان تو در صفحه تاریخ

انگیزه به دفتر شده تا روز قیامت

بر خاک در افتاده ای خوش قد و قامت

پروانه صفت خیل ملک دور جنازه ات

تشییع نمودند زنعش تو به خدمت

در برج یکم در سنه شصت و دو از خور

 

 

17) علی اکبر صانعی، بستان 8/ 9 / 60

من شهیدم شهید قرآنم

در جهادش مطیع فرمانم

رهبرم، مرجعم ، امامم داد

رخصت رزم بعث عدوانم

صانعی شهرتم، علی اکبر

مومنم، موقنم، مسلمانم

در بسیجم، بسیج عشق و وفا

از دلیران فتح بستانم

من علی اکبر، ابن ابراهیم

بت شکن چون خلیل رحمانم

 

 

 

18) جعفر کریم زاده، کرخه 12/10/ 60

تویی که شهرت و نامت به عرش ثبت شده

کریم زاده بود شهره و نام تو جعفر

درود حق به تو باد ای شهید دین پرور

سلام ما به تو باد ای حمید سیر

دوازدهم دی سال شصت خورشیدی

شدی شهید به دست مهاجم کافر

ملائکان مقرب به اذن رب ودود

کند طواف مزارت ز شام تا به سحر

اگر دهند خدا را به تربتت سوگند

خدای، حاجتشان را بر آورد یکسر

 

 

 

19) حسن فرجی پور، بستان 8/9/60

به خاطر اجابت امامم

به خاطر پیروی از قیامم

از سنگر مدرسه پر کشیدم

به سوی جبهه های حق پریدم

از سنگر فتح الفتوح بستان

در جبهه حماسه آفرینان

آنگاه بر اراده اهنین

با حمله سربازان قران و دین

گفتیم خالق یکتا تو حفظ فرما

رهبر انقلاب خونبار ما

 

 

 

20) حسین الماسی، نوسود  12/10/60

به خاک خفته در اینجا حسین الماسی

که رفته طایر جانش به عالم لاهوت

دوازده دی در هزار و سیصد و شصت

به او ز فیض شهادت رسید این جبروت

که جان به راه خداوند داد و شد جایش

به همره شهدا در صوامع ملکوت

صفای گلشن دین شد ز خون گلگونش

که ریخت از تن پاکش به خاک چون یاقوت

ز عمر او سپری گشته بود بیست بهار

که شد شهید ز بیداد دشمن فرتوت

 

 

 

21) رحمت الله ذاکر مسگر، سر پل ذهاب 7/ 11/60

هزار و سیصد و شصت، روز هفتم بهمن

شهید شد به ره دین حق و حفظ وطن

جوان شادروان، رحمت الله ذاکر

که رحمتش ز خداوند قادر ذوالمن

گشوده  دید به سال چهل و دو در دنیا

به ماه خون و قیام امام کفر شکن

به سال هیجده از زندگی به خون غلطید

ز ظلم لشگر شیطان، سپاه اهریمن

به گوش ارجعی او را به تنگه کورک

رسید و سوی خدا رفت با دلی روشن

 

 

 

22) محمد رضا حسن زاده خلج، 23/12/66، حلبچه

طوبی لک ای شهید ز رزم و رشادتت

والفجر 10 حلبچه محل شهادتت

نام و نشانی تو محمد رضا خلج

ریحانه علی و حسن زاده شهرتت

رهبر به دست و بازوی تو بوسه می زند

زین بوسه فخر می کند از دست و قدرتت

خونت رهین منت اسلامیان بود

تا روز حشر بر سرشان باد منتت

شرمی خطی سروده به سنگ مزار تو

دارالسلام باد نشانی ز تربتت

 

 

 

23) علی موحدپور، سر پل ذهاب، 18/11/60

با مدعی بگوی که وحدت شعار ماست

ای بی خبر زعشق شهادت وقار ماست

باشم شهید عشق و به حق پاسدار دین

ای دل به هوش باش ظفر انتظار ماست

ما پیروان خط امامیم و امر او

آرام جان و روح و دل بیقرار ماست

در تنگ کورک ار تن من پاره پاره شد

سنگر چه حجله گاه و صنم در کنار ماست

نامم علی ، موحدپور هست شهرتم

تاریخ جنگ گوشه سنگ مزار ماست

 

 

 

24) خلبان شهید سروان محمد رضا اسماعیلی

ستوان یکم محمد رضا اسماعیلی به تاریخ 29/11/60 در جبهه دب حردان به شهادت رسید.

من شهیدم پایگاهم کربلاست

جسم پرخونم کنار کشته هاست

من که فرزند دلیر حمزه ام

شهره ام اسماعیلی نامم رضاست

گرچه در ارتش بدم ستوان یکم

رتیه ام اینجا ردیف اولیاست

به خط سرخ دین خون داده ام

او که ارزش می دهد بر خون خداست

 

 

 

25) حسین روشن قیاس، تنگه چزابه  1/ 12/60

شهادت تزریق خون است به پیکر اجتماع

حسین روشن قیاس فرزند ماشاءالله 1/12/60

حسین روشن قیاس به راه حق شد شهید

گوی سعادت ربود، رفت ز دنیا سعید

اول اسفند ماه سیصد و شصت و هزار

به راه دین و وطن ز زندگی دل برید

به دعوت ایزدی ز شوق لبیک گفت

چو ارجعی جانش از هاتف غیبی شنید

تنگه چزابه شد قتلگه این جوان

به آرزویی که داشت به زندگانی رسید

بر شهدای وطن از همه ملت سلام

که راهشان رستگی بهر بشر آفرید

 

26) علی اکبر بنفشه، تاریخ تولد: 01/09/1338 تاریخ شهادت:25/12/1360 (25/11/1360) کنجان چم

شهادت تزریق خون است به پیکر اجتماع

سرباز شهید علی اکبر بنفشه فرزند میرزا

دارم دلی به یاد تو افکار ای شهید

چشمی به هجر روت گهربار ای شهید

نازم به آن رشادت و آزادگی که شد

نخل شرف ز خون تو پر بار ای شهید

کردی به راه مکتب پرافتخار خود

از روی صدق کوشش بسیار ای شهید

بودی بنفشه لیک شدی لاله سان به خون

ای سالک طریقت احرار ای شهید

پیمان شکن نبودی و دین و امام را

بودی هماره یار وفادار ای شهید

27) بسیجی شهید جواد صادقی

سپاه پاسداران

درودی به تو باد ای ..... ره جوان

جواد صادقی ای بر ..... و بیان

به حسب ظاهر اگر کشته گشته ای اما

به پیشگاه خدا زنده ای و جاویدان

به جان زنده دلان بر تو میبرم حسرت

از این مقام و از این رتبه و از این عنوان

ز سال شمسی هجری هزار و سیصد و شصت

گذشته بود که گشتی فدایی قرآن

به پیش باز تو آید فرشته رحمت

که ای شهید بفرما به قصرهای جنان

تاریخ شهادت 1/12/1360

 

28) بسیجی شهید محمد صادقی

بنیاد شهید

طوبی لک ای شهید که در ..... خیام

بستی کمر به یاری دین به بر این مقام

ایران رهین منت خون توست .....

از حق درود بر تو و از ما تو را سلام

نامت بود محمد و شهرت به صادقی

رزمنده دلیر و جوانمرد و خوش مرام

در نهم محرم و شمسی شصت و چهار

نعشت مشایعت بسوی دارالسلام شد

با لشگر و سپاه و بسی عز و احترام

 

 

 

29) معلم شهید اصغر فخار

شهید راه خدا گشت اصغر فخار

چو بود پاک جوانی مبارزو بیدار

علیه دشمن اسلام آن دلیر شجاع

به راه دوست قدم زد ...... مکار

درود ما به روانش که بهر حفظ وطن

شهید شد ز جفای ستمگری خونخوار

چو افتاد به خون در دیار چزابه

نمود هستی خود را به راه حق ایثار

ز تربت شهدا بوی عشق می آید

چو بوده اند ز جان عاشق رخ دلدار

تاریخ شهادت 1/12/1360

 

 

30) شهید محمد آقا باقری

سپاه پاسداران

ای محمد که شدی در ره اسلام قتیل

شهرتت باقری باب تو باد اسماعیل

حمله شورشی جبهه گیلان در غرب

کشته گشتی به کف (منعاک مجیل؟)..... بخیل

یک اسفند سنه شصت فتادی از پا

مرغ روح تو بزد پر بسوی رب جلیل

گر خدا را ................ بحق خون تو سوگند دهند

سختیم .... میشود البته به آسان تبدیل

ایکه بر تربت پاک شهدا میگذری

سوره فاتحه خوان و بروانش تحمیل...؟

تاریخ شهادت 3/12/1360

 

31 و 32) برادران شهید حسین و علی اکبر گل محمدی

سپاه پاسداران

برادران شهیدین ..... صلوات

حسین و اکبر و گل محمدی شهرت

شهید اول اسفند سال شصت ...

به شوش جبهه فتح المبین شدی ....

حسین جبهه بیت المقدس اشهد خواند

به برج دو سنه شصت و یک شد او راحت

2 تن قتیل به خون، دو برادر جانباز

شدند هر دو به گلزار طوبی و جنت

به قبر این دو برادر چو میرسی ای دوست

بخوان دو فاتحه و کن به روحشان قربت

تاریخ شهادت اسفند 1360 اردیبهشت 1361

 

33) شهید احمد خانزاده کاشانی

سپاه پاسداران

ز تربت تو کند گر فرشته ......

بسی به جا بود ای خانزاده کاشانی

به سن 18 گشتی شهید ای احمد

که بودی عضو بسیج سپاه یزدانی

به شوش حمله فتح المبین بخون خفتی

حواله .... شد به تو از حق ز جام روحانی

به سال شصت و یک شمسی سنه یک یک

به بزم قرب الهی شدی به مهمانی

اگر شفیع بود کس تو را به درگه حق

بلادرنگ حل شود مشکلت به آسانی

تاریخ شهادت 2/1/1361

 

34) شهید محمد قنبری

سپاه پاسداران

این شهیدی است که نیکو نام است

شاخه ای از شجر اسلام است

شهرتش قنبری است او ز شرف

با رسول مدنی هم نام است

به شهیدان ره حق پیوست

کارش از پاکدلی بر کام است

جبهه فتح مبین مقتل اوست

تا ابد زنده از این فرجام است

دومین روز مه فروردین

آخرین روز وی از ایام است

تاریخ شهادت 2/1/1361

 

35) شهید علیرضا نجیب

سپاه پاسداران

شهید مکتب و آئین علیرضای نجیب

قتیل فرقه بی دین علیرضای نجیب

تو سیدالشهدا را به قتلگه دیدی

ولی به دیده حق بین علیرضای نجیب

شجاع عرصه فتح المبین و جبهه شوش

به عزم و رزم تو تحسین علیرضای نجیب

تو برق صاعقه بودی و یا فرشته خشم

زدی به قلب شیاطین علیرضای نجیب

به نانجیبی صدامیان بسی لعنت

به قاتلان تو نفرین علیرضای نجیب

تاریخ شهادت 3/1/1361

 

36) شهید محمد عطوفی

شهادت تزریق خون است به پیکر اجتماع

پرپر شده جمله گلعذاران

از جور عدو به کوهساران

گردید محمد عطوفی

قربانی راه دین و قرآن

از جور ستمگران خونخوار

جان داده ز کف به راه جانان

می گفت به موقع شهادت

با خیل بسیج و پاسداران

در سنگر سرخ آرمیدند

گلگون کفنان ملک ایران

تاریخ شهادت 1/1/1361

 

37) شهید محمد واعظی

سپاه پاسداران

ای که بودی پاسدار انقلاب

جان خود کردی نثار انقلاب

ای محمد نام شهرت واعظی

ای که بودی از تبار انقلاب

هر مقامی را رها می ساختی

چونکه بودی پاسدار انقلاب

بر علیه خائنین کوشیده ای

بوده ای خدمتگزار انقلاب

جان فدا کردی تو در فتح المبین

ای شهید گلعذار انقلاب

تاریخ شهادت 2/1/1361

 

38) شهید سید مهدی رسولی نژاد

بنیاد شهید

شهیدی که دارد در این خاک آرام

رسولی نژاد است و سید مهدیش نام

به فتح المبین یافت فیض شهادت

به او این شرافت خدا کرد اکرام

و را جبهه شوش گردید مقتل

در آن جبهه جنگید با خصم بد نام

به روز سوم از مه فرودین رفت

به قرب حق این یاور حسین فرجام

فزون شصت و یک از هزار است و سیصد

که او را سر آمد در این دهر ایام

2/1/1361

 

39) شهید اصغر صدوقی

بنیاد شهید

ای صدوقی ای شهید راه دوست

کشته گشتن در ره خالق نکوست

در ره یزدان شده اصغر شهید

زین شهادت روی خویشان شد سفید

در حضور دوست یارب گفت و رفت

همچو گل پرپر شد و بشکفت و رفت

در مه .... شعبان ز سال شصت و پنج

گشت آزاد از تمام درد و رنج

رحمت حق بر روان پاک او

بر مقام و بر مزار و خاک او

 

9/2/1365

40) شهید سید علی ولی زاده

سپاه پاسداران

شهید در ره پروردگار جان داده

به نام سیدعلی شهرتش ولی زاده

که گشته جبهه گیلانغرب قتلگهش

ز پای در ره اسلام و دین بیفتاده

شهید گشته به روز نخست فروردین

قدم به محقل انس اله بنهاده

هزار و سیصد و شصت و یک از جهان رفته

به پیشگاه خدا این جوان آزاده

بخوان تو فاتحه ای بهر این جوان شهید

که ارتقاء مقامش بود خداداده

1/1/1361

 

41) شهید محمد رضا دهقانی

سپاه پاسداران

شهید عشق محمدرضای دهقانی

که میرسد به مشام از تو بوی ....مانی

تبارک الله از این طالع .....

که این لباس به اندام توست ارزانی

ز ملک تا ملکوت از فرشته صف ؟.....

به ذکر خیر تو مشغول تهنیت خوانی

پس از همه عملیات و حیله بازی خصم

شدی بجبهه در آن کرخه نور قربانی

دو ما ؟؟ یک سنه شصت و یک بخورشیدی

زدی به گلشن رضوان قدم به آسانی

تاریخ شهادت 1/2/1361

 

42) شهید احمد دهقانی

سپاه پاسداران

ای پاسدار احمد دهقانی

در راه دین حق شده قربانی

در پایگاه جبهه کردستان

با بعثیان دشمن قرآنی

گشتی هدف به تیر ستم پیشگان

در خون فتادی ای در غلطانی

در فرودین شصت و دو شمسی

تشییع شد تنت ز هزار انی؟

جان را  براه دوست فدا کردی

ای افتخار ملت ایرانی

7/1/1362

 

43) شهید محمد رضا دیمی

جهاد سازندگی

خدایا ز من کن قبول این شهادت

محمدرضا نام و دیمی است شهرت

که جان داده ام در ره دین و قرآن

فطوبی به رزمندگان این سعادت

صبا در وطن کن خبر بستگانم

که جان در جوانی سپردم به غربت

کسی بر جوانمرگی من نگرید

شدم زنده ی جاودان زین شهادت

به برگ یک سال شصت و یک شمس

شدم زین جهان در سرای محبت

تاریخ شهادت 5/1/1361

 

44) شهید محمد تقی چهارباغی

بنیاد شهید

ای پاسدار نهضت و ای پیرو امام

چهارباغیت شعار و محمد تقی به نام

والفجر هشت در خط اول به شهر فاو

کردی چو حمله بر صف کفار زان قیام

گشتی شهید و خون تو شد مایه امید

بر پیروان دین و به آزادگان مدام

جسمت فتاد چون به زمین از سوی سپاه

تشییع شد جنازه تو با صد احترام

سال هزار و چهارصد و شش در مه رجب

دارالسلام دفن شدی ای مه تمام

18/1/1365

 

45) شهید حسین شکرریز

بنیاد شهید

ای طائر اقدس که شکسته پر و بالت

ای روح مقدس که زجا کند نهالت

امید که از تیر بلا بشکند آن دست

کز تیر ستم کرده ..... خون پر و بالت

در جبهه ملحد که در او فتح مبین شد

کشته تو را خصم و ندادند مجالت

نام تو حسین دو و شش ساله شکرریز

رحمت پدر، از مادرت آن شیر حلالت

برج یکم و در سنه شصت و یک شمسی

رفتی سوی دربار خدای متعالت

تاریخ شهادت: 7/1/1361

 

46) شهید محمود داروغه

بنیاد شهید

تربت پاک پاسدار

نمونه و مهذب اسلام

حافظ جمعه و جماعات اسوه

اخلاص و تقوی سردار رشید

محمود داروغه مسئول یگان

حفاظت نماینده محترم

حضرت امام که در عملیات

پیروزمندانه کربلای 5 شلمچه

در تاریخ 12/12/1365

به درجه رفیع شهادت نائل آمد

 

 

47) شهید احمد داروغه

بنیاد شهید

احمد داروغه شهید زبردست

پشت سپاه ز مشت تو بشکست

از زن و خاندان خویش گذشتی

در ره دین و وطن فدا شدی در بست

تنگه چزابه تیپ خصم ز رگبار

از ره تزویر بر گلوله ترا بست

اول اسفند سال شصت به شمسی

خون تو را ریخت طایفه پست

بعد شهادت شدی تو زنده جاوید

 

 

 

48) شهید رضا چکبر مفرد

بنیاد شهید

فخر اسلام شهید وطن ای با قدرت

نام نیک تو رضا چکبر مفرد شهرت

فرد ایرانی و رزمنده در این عصر و زمان

که زدی بر صف کفار ولی با صولت

مرکز کرد نشین جبهه آن کردستان

شد ز خمپاره تنت غرق به خون با شدت

سی برج یکم در سنه شصت و یک شمسی

جان سپردی و رسیدی به مقام رفعت ...؟

ملتجی هر که به قبر تو شود پیش خدا؟

ز احترام تو روا می شود او را حاجت

30/1/1361

 

49) شهید مرتضی رضازاده

بنیاد شهید

امام خمینی: همین تربت پاک

شهیدان است که تا قیامت
مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان

و دارالشفای آزادگان خواهد بود.

مزار منور دانش آموز شهید

مرتضی رضازاده لواف فرزند

عباس که در تاریخ 29/1/1367

به درجه شهادت نائل آمد و پیکر

مطهرش پس از 12 سال در تاریخ

24/11/78 خاکسپاری شد

 

 

50) شهید جواد رضازاده

بنیاد شهید

السلام ای شهید

 

....تاریخ اردی بهشت

تنت بر میان بیابان

ترا نام باشد جواد ای شهید

رضازاده شهرت به بخت سعید

دو ماه از پس قتلت ای جسم پاک

چو بگذشت بسپرده گشتی به خاک

یک برج دو در سنه شصت و یک

نهان گشتی ایمن ز چشم فلک

 

 

51) شهید ماشاالله علی محمدی

بنیاد شهید

ای شهیدی که شدی بدرقه حزب الله

اهل کاشان و بود نام تو ماشاالله

پدرت قاسم و شهرت به علی محمدی

هیجده ساله جوان داد برای الله

حمله بیت المقدس طرف خرمشهر

جان شیرین بسپردی تو در آن قربانگاه

شده ای برج ده شصت و یک خورشیدی

از جهان قتلگهت حمل سوی بزم الله

بار الها بحق حرمت زهرای بتول

بده صبری به محبان وی انشاالله

 

 

52) شهید محمد رضا جوانی

بنیاد شهید

پاک و منزه دلی داشت محمدرضا

بود جوانی لقب در بر هر شیخ و شاب

گشت به جمعی شهید ز امر ولای فقیه

با سر پرشور عشق، با دل بی صبر و تاب

رفت به جنگ عدو جانب میعادگاه

ترکش خمپاره کرد کاخ حیاتش خراب

قتلگهش فکه بود قصبه و خاک عراق

لاله عمرش کشید بر رخ گلگون خضاب

چهار صد و دو گذشت سال ز بعد هزار

ماتم از او زد شرر به قامت ام و باب

16/2/1361

 

53) شهید علی اصغر رویان

سپاه پاسداران

شنیدم اصغر رویان به فتح خرمشهر

که روی جان بنمودم بقا در غفار ؟؟

بسیج بودم و رفتم به یاری اسلام

فدای رهبر و قرآن شدم در آن پیکار

به توپ و تانک چنان خون من شکست افکند

که گشت خصم ستم پیشه خوار تر از خار

علی محمد بابای من درودت باد

من افتخار تو گشتم به نزد هشت و چهار

ز گلستان امیدم دو غنچه مانده به جای

سپرده ام بخداوندشان در این گلزار

تاریخ شهادت 20/2/1361

 

54) شهید احسان الله قاسمیه

سپاه پاسداران

مزار پاسدار شهید برادر رزمنده

احسان قاسمیه فرزند حاج عباس

مسئول گردان قدر در عملیات

بیت المقدس که به .... رهبر کبیر

انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی

و بحمایت از جمهوری اسلامی ایران با

شرکت چهار مرحله در جبهه های جنگ

با کفار بعثی در تاریخ 20/2/1361 در

خط مقدم جبهه خرمشهر در سن 24

سالگی بدرجه رفیع شهادت رسید.

 

گزارش تخلف
بعدی