وبنامه شهیدان کاشان

ردیف ششم

1) مهدی هوشمند محل شهادت ......

ديده گريد به تو مهدي که تو دوري ز ديار

هوشمند است ترا شهره شهید دین دار

میر فرمانده گروهان یک از تیپ نجف

21 ساله جوان مرد و شجاع و بیدار

تا که شد قتلگهت داخل در خاک عراق

پیکرت شد هدف خصم ز تیر رگبار

در شب بیست و یک ماه مبارک نعشت

گشت تشییع جنازه طرف دار قرار

ز پس کشته شدن زنده شدی اول بار

2) مسعود گلشن محل شهادت ......

اي که فلک با قلم سرنوشت

طالع مسعود تو با خون نوشت

در رمضان وقت خزانت نبود

اي گل سنگر گل سرخ بهشت

از چه نشستي تو به افطار خون

قاسم نام­آور نيکوسرنوشت

از چه سر از دامن مادر به چنين

بازگرفتي و نهادي به خشت

باد مبارک به تو مسعود ما

منزل نو گلشن باغ بهشت

3) حسن شکرريز محل شهادت .....

حسن اي رهسپار راه حسين

اي شکرريز ميوه توحيد

پيکرت گرچه رفت در دل خاک

از دل خاک لاله ها روييد

لاله ها بهر شوکت اسلام

هر يکي پرچم ظفر گرديد

خلق محروم را شهادت تو

باميد نجات داد نويد

سيصد و شصت و يک ز بعد هزار

حسن اندر عراق گشت شهيد

4) حسين پاک­طينت محل شهادت ........

بنازم همت ايرانيان شيرصولترا

که بر دنيا نشان دادند از اسلام قدرترا

ز توپ و تانک و از درياي لشگر رو نتابيدند

خصوصاً در شهيدان اين حسين پاک­طينت را

به برج تير و سال 61 اين دوستار دين

سپاه کفر را لرزاند ديدندش شجاعترا

به ميدان شلمچه از هجوم لشگر دشمن

بکشتند اين دلير و جان نثار دين و ملت را

ز قربانگاه نعشش با ملک شد بر وطن تشييع

سر قبرش طلب کن از خدا اي دوست حاجترا

5) تقی پاک­طينت محل شهادت ........

بنیادشهید

فرازی از وصیتنامه پاسدار شهید تقی پاک طینت:

ای ملتهای تحت ستم جهان! به خود تزلزل راه ندهید و مبارزه بی امان خود را با همه دسیسه های شیطانی دنبال کنید، بدانید کشته شدن آنها که در میدان پیکار شهید شدند به خاطر این نیست که بر حق نیستند بلکه قلم تقدیر الهی چنین جریان یافته که آن کشته شدگان در این بسترهای شهادت آرام گیرند.

6) عباس شهرابي محل شهادت ......

نوجواني که شهد شهادت به جام اوست

شهرابي است و عباس نام اوست

در پيش خلق و خالق و سکان آسمان

پاينده زين مقام بلند احترام اوست

در جبهه شلمچه بخون آرميده است

فتح­المبين فزوده بقدر و مقام اوست

در بيست و سوم از مه تير از شهادتش

آهوي زندگاني جاويد رام اوست

سال هزار و سیصد و شصت و یک از شعف

لبيک بر نداي الهي کلام اوست

7) سيد حسن رضوي محل شهادت .........

از ازل جامه خون دوخته بر اندامت

رضوي شهرت و آسد حسن هم نامت

حمله فتح به بيست و دو ز ماه رمضان

کشته گشتي و شدي زنده به هر ايامت

اندر آن حمله پرشور که بود از دو طرف

بيگنه کشت ترا دشمن خون آشامت

جان به قربان تو قرباني راه اسلام

که دليرانه نشان داده بلند اقدامت

روز 23 تير و سنه شصت و يک شمس

ز آب کوثر ملکي شست تمام اندامت

8) سيد مصطفي رضوي محل شهادت .......

فرخنده رشيد و جوانمرد السلام

رزمنده شهيد سلحشور نيکنام

ذريه رسول و مهين دوده بتول

آسيد مصطفي رضوي شهرتي و نام

اسفند سال 66 هور، خاک فاو

شد قتلگاهت از ستم فرقه لئام

تشييع شد به جانب کاشان جنازه­ات

دارالسلام نعش تو شد دفن والسلام

شرمي خطي به سنگ مزارت سرود و گفت

بوسد به فخر بازو و دست ترا امام

9) رمضانعلي رمضاني محل شهادت ...........

اي کشته که سر زنده به هر عصر و زماني

نامت رمضانعلي و شهرت رمضاني

در برج سه و در سنه شصت و يک از شمس

در مرز شلمچه تو شهيد از دل و جاني

شد نعش تو تشييع ز مقتل سوي کاشان

بود اين عمليات به شهر رمضاني

دنبال جنازه همه تشييع نمودند

جن و ملک و مرد و زن و هر پير و جواني

بر قبر شهيدان وطن چون برسيدي

بس از تو توقع است گر حمد نخواني

10) مهدي آبياتي محل شهادت .......

شهدا شمع محفل بشر هستند

شهيد مهدي آبياتي فرزند آقاحسين

اينکه از شهد شهادت گشته شيرين کام او

آبياتي شهرتست و هست مهدي نام او

قتلگاهش در شلمچه مدفنش دارالسلام

باشد اين معنا گواه پاکي اسلام او

در هزار و سيصد و چهل ديده در عالم گشود

شد بهار 21 از زندگي فرجام او

ارجعي بشنيد و بر فرمان حق لبيک گفت

گشت از صهباي عشق حق لباب جام او

شد هزار و سيصد و شصت و يک اندر روزگار

27 تير آخر روز از ايام او

11) صادق اصفهاني محل شهادت .....

شهادت تزريق خون است به پيکر اجتماع

يکه سرباز فداکار آفرين بر همتت

نام نيکت صادق است و اصفهاني شهرتت

اي شدي اعزام از ارتش سمت جبهه

حیذا ابر رتبه و شان و مقام و رفعتت

حمله مرز شلمچه تا سپاه دشمنان

روبرو گشتي و شد با خاک يکسان قامتت

24 تيرماه سال شصت و يک ز شمس

با ملک تشييع شد نعش تو محض حرمتت

هرکه دارد حاجتي آيد ز قبرت اي شهيد

از خدا درخواست دارد بخشدش بر تربتت

12) ماشاالله رحيمي زارع محل شهادت ......

اي شهيدي که شدي کشته به راه الله

تيز سرباز جوان نام تو ماشاالله

در سجل شهرت تو بود رحيمي زارع

تو شدي کشته ولي زنده شد دين الله

اي سلحشور که از خصم نکردي پروا

تاختي بر سپه کفر تو اسلام­پناه

برج تير و سنه شصت و يک خورشيدي

در شلمچه خط جولان تو شد قربانگاه

گشت تشييع جنازه ز تو از صف ملک

تا به خاک وطنت همره آن خيل سپاه

مرو اي دل به مزار شهدا بي­حاجت

هر چه خواهي سر قبرش ز خداوند بخواه

13) محمود گدازچي محل شهادت ........

من شهيد کشور هستم، شد شهادت افتخارم

از خداوند جهان اين بود ز اول انتظارم

ابن حاجي علي محمد، پيرو احکام قرآن

نام محمود گدازچي شيرمرد کارزارم

پيش رفتم در شلمچه سد صدامي شکستم

در نبرد حق عليه کفر و باطل رستگارم

در جواني دل بريدم از نشاط زندگاني

با خدا پيوسته استم ميهمان کردگارم

يکهزار و چهارصد و دو سال و ماه هجري

آخر روز صيام آمد به پايان روزگارم

14) عباس هاشمي زارعيان محل شهادت ......

عباسم از رتبه شهيد قرآن

فرزند علي هاشمي زارعيان

در جبهه شدم به ياري دين خدا

در راه خدا تنم به خون شد غلطان

در فتح شلمچه جبهه آرا بودم

رفتم ز جهان به روز عيد رمضان

بودم به بسيج ياور دين خدا

از نهضت من شد آيت فتح، عيان

خواندي ز خط مزارش شعري چند

اي دوست به پاس خدمتم حمد بخوان

15) مجيد فراتي کاشاني محل شهادت ......

شهيد مجيد فراتي کاشاني

منم مجيد فراتي به خاک خفته شهيد

پدر غلامحسين است و بر و عبد و عبيد

منم که در ره دين و وطن به سن شباب

شهيد گشتم و نامم به دهر شد جاويد

خميني است حسين زمان و من آنکس

که کرده­ام ز شهيدان کربلا تقليد

به سن 17 شدم در شلمچه صيد اجل

به دست لشگر صدام جانشين يزيد

بسال سيصد و شصت و يک از هزار افزون

به ماه تير مرا کشت تير خصم پليد

16) استادحسين مراديان محل شهادت

شهيد تازه جوان رفته از جهان ناکام

مراديان لقب است، حسين او را نام

ز کربلاي شلمچه شهيد راه اله

شد او براي دفاع از حقيقت اسلام

هزار و سيصد و شصت و يک ارجعي بشنيد

بروز آخر تير از مهيمن اعلام

زبان گشود به لبیک و بر خدا پيوست

درود باد بر اين نوجوان نيک انجام

بخوان تو فاتحه­اي بهر شادي روحش

که شاد از تو شود کردگار ذوالاکرام

17) محسن جهاني محل شهادت

شهادت تزيق خون است بر پيکر اجتماع

من محسنم و شهيد عشقم

در حسن عمل شدم جهاني

سرباز و سرافراز دينم

نفرين خدا به خصم جاني

در جبهه حق عليه باطل

تکبير زدم به جان فشاني

در سنگر جبهه شلمچه

دارم سمت نگاهباني

من قابل قرب حق شهيدم

حاج احمدم اي پدر چه داني

(خباز) بجاي شعر بايد

قرآن ز براي من بخواني

18) امير تقي­زاده پور ؟ مويد محل شهادت ......

امير تقي­زاده نیر مويد

شهيد وطن نسل پاک محمد

مطيع خدا پيرو حکم قرآن

جواني مکلف به دستور احمد

بشد مقتلش پايگاه بهشتي

از اين دار پر زد به خلد مخلد

به مرداد شصت و يک سال شمسي

شدي نزد رزاق پاک مجرد

به سنگ مزارت سروده است شرمي

که يار تو باشد علي مير سرمد

19) فضل­الله اميري خالدي محل شهادت ......

مثل ديگر پاسداران شهيد

شد اميري هم به راه حق شهيد

بود فضل­الله فرزند حسن

زين سبب فيض خدا بر او رسيد

دوم مرداد سال شصت و يک

در شلمچه پيکرش در خون طپيد
جان به راه کربلا تقديم کرد

از جهان مرگ حقيقي برگزيد

اي اميري تا ابد خواهيم گفت

رحمت حق بر تو، لعنت بر يزيد

20) عباس حمامي محل شهادت ......

اين شهيد انقلاب نهضت اسلامي است

نام او عباس باشد، شهرتش حمامي است

قتلگاهش پاسگاه زيد و در دارالسلام

از شهادت در بسيج ارتش دين نامي است

هفتم مرداد او را از نداي ارجعي

اولين روز حيات آغاز شيرين کامي است

سيصد و شصت و يک بعد از هزار از سالها

سال قرب او به يزدان با نکوفرجامي است

از شهادت در دو عالم او به کام خود رسيد

چون ز خونش انقلاب کربلا را حامي است

21) علیرضا زیارتی محل شهادت ......

عليرضاي شهيدم زيارتي شهرت

که گشته در ره دين غرق خاک و خون بدنم

به حمله رمضان در بسيج جبهه کوشک

قتيل راه خدا و خليل بت شکنم

چو شمع سوختم اما دهم به جامعه نور

به شام تار وطن ماه روشني فکنم

برم سپاس به الطاف قادر متعال

که دفن شد تنم آخر بگلشن وطنم

من افتخار تو گشتم پدر علي عباس

عليرضا پسرت من تو را عزيز تنم

22) سید علی ساطع محل شهادت ......

درود حق به تو باد اي شهيد راه الاه

بنام سيد علي ساطع از بسيج سپاه

ز خاندان جلالت­ماب آل رسول

يک انقلابي و اسلامي از خدا آگاه

به روز هشتم مرداد شصت و یک از شمس

به مرز محور کوشک از معاندين سپاه

ترا هدف بنمودند لشگر سفاک

شهاده گفتي و هم لااله الاالله

سوي مزار وطن شد جنازه­ات تشييع

بدند خيل ملک با سپاهيان همراه

23) ابوالفضل آرامش محل شهادت ......

سلام ما به تو باد اي فدائي اسلام

شهيد راه خدا و مطيع امر امام

تراست نام ابوالفضل و شهره آرامش

که کوشک قتلگهت بود، قاتلت صدام

به برج 5 سنه 61 ز خورشيدي

فتاد نعش تو بر خاک در چنين ايام

سپاهيان زمين و فرشتگان سماء

به دور نعش تو بستند صف در آن هنگام

جنازه تو شد از خاک قتلگه تشييع

باحترام به بردند تا بدارالسلام

24) حبیب­الله غلام­زاده محل شهادت ......

سرباز شهيد اسلام حبيب­الله غلامزاده

که در راه دفاع از آرمانهاي مقدس

جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 6/5/61

در جبهه کوشک بشهادت رسيد.

غرق بخون پيکرم در ره ايمان دهم

دست و سر از تن جدا هديه به ياران دهم

بهر رهايي قدس هست پیامی مرا

گر بودم احتياج پيکر بي­جان دهم

ثبت نما اي فلک نام غلامزاده را

در صف مشتاق دين، اين بدن پاره را

غلام درگاه حق پيرو خون حسين

بي سر و دست در کفن حبیب جانداده را

25) ماشاالله تنباکوکار محل شهادت ......

سرو آزاد شهيد وطن اي تيزسوار

از صف ناموران شهره به تنباکوکار

اي دو ده ساله جوان نام تو ماشاءالله

حمله کردي تو دليرانه به تيپ کفار

جبهه کوشک ز رگبار صف صدامي

شدي از دار فنا رهسپر دار قرار

پنج مرداد سنه 62 از خوشيدي

حمل نعش تو با خيل ملک سمت مزار

جز خدا کس ز مقام شهدا آگه نيست

که بود تا بکجا عزتشان برخوردار

26) محسن هاشمی کربلائی محل شهادت ......

محسن هاشمي شهيدم من

همه عشق و همه اميدم من

شهره­ام کربلايي و ز بسيج

کربلا را به جان خريدم من

مقتلم تنگه بود و چزابه

چون در آنجا بخون تپيدم من

نغمه ارجعي الي ربک

از خداي جهان شنيدم من

پدرم اي حسينعلي عزيز

به مراد دلم رسيدم من

تاریخ شهادت 1/12/1360

27) احمد فلاح محل شهادت ......

احمد فلاح از مقام شهادت

آمد نائل به افتخار سعادت

پيرو راه امام و عبد خدا بود

داده در اين راه خير داد رشادت

طاير جانش به هيجدهم مرداد

رفته ز پيکر به راه عشق و ارادت

سيصد و شصت و يک از هزار چو بگذشت

او ز شهادت دوباره يافت ولادت

ايزد منان به او عطا بنمايد

مرتبه و قدر ارجمند عبادت

28) رضا قاسمی محل شهادت ......

طوبي لک اي شهيد بحق کز ره يقين

قربان شدي بهر اسلام راستين

اي شهرت تو قاسمي، از اهل ديزچه

نامت رضا  و معلم بدرس دين

از تير بار لشگر صدام جيره­خوار

گشتي شهيد عشق به حق روز اربعين

شد با فرشته نعش تو تششيع بر وطن

از حق درود بر تو و از ما صد آفرين

گيلان غرب جنب شياکو بخاک و خون

غلطان شدي بضربه در آن بوم و سرزمين

29) محمد پیرصنعان محل شهادت ......

پير صنعان محمد است بنام

اين بسيجي شهيد نيک انجام

که فدا گشته بهر دين وطن

رفته در قرب ايزد علام

جبهه کوشک مقتلش باشد

مدفن او بود به دارالسلام

بيست و دوم ز تير ماه به او

ارجعي از خدا رسيده پيام

سيصد و شصت و يک ز بعد هزار

گفت لبيک و زد به جنت گام

30) سیدحسین کمانی محل شهادت ......

صد سلام به تو کشته عالی رفعت

نامت آسید حسین است کمانی شهرت

شدی اعزام به سوی جبهه و در کردستان

پای بند گره مین شدی با شدت

برج مرداد سنه شصت و یک خورشیدی

مین شد منفجر و کشت ترا آن ساعت

حمل شد نعش تو تشییع بسوی دارالسلام

حوریان جمله به تشییع تو پا در خدمت

هر که از قبر تو حاجت طلبد از الله

ز آن مقام تو برآورده شود ز او حاجت

31) حسین قمری محل شهادت ......

قمري اي شهيد راه اله

اين شهادت تو را رساند بجاه

نام نيکوي تو در افواه است

مادح هر شهيد الله است

اندر آبان حسين گشته شهيد

در مريوان به دست قوم يزيد

سيصد و شصت و دو ز بعد هزار

شد حسينم شهيد در ره يار

رحمت حق بروح پاکش باد

به روان و نهاد و خاکش باد

32) محسن قمری محل شهادت ......

همین شهید نکونام محسن قمری است

که جان نثار ره انقلاب گردیده

به کربلای مریوان به خون خود غلطان

به عشق حق به زمان شباب گردیده

هزار و سیصد و شصت و یک این جوان مهمان

به پیش احمد ختمی مآب گردیده

به بیست و هشتم مرداد ارجعی او را

ز پیک رحمت یزدان خطاب گردیده

سعادتی بود از بهر مادر و پدرش

که او فدایی دین و کتاب گردیده

33) مهدی لسان محل شهادت ......

شهيد دينم و عنوانم اين است

که خونم ضامن فتح­المبين است

ملقب به لسانم، مهديم نام

نژادم از لسان­الواعظين است

شهيدم شاهد پيروزي حق

همان خونم حماسه­آفرين است

من از عباس دارم پاسداري

حسين عصر ما دين را معين است

به دشمن حمله در سومار کردم

که طومار از نهيبم خصم دين است

34) عباسعلی سلطانی فر محل شهادت ......

اي شهيدي که شدي هديه به راه داور

نامت عباسعلي، شهره به سلطاني­فر

حمله مسلم و در جبهه سومار ز شوق

پاي بر آب زدي خوف نکردي ز خطر

يکه سرباز فداکار و دلير اسلام

جان سپردي به ره عشق الهي يکسر

سال شصت و يک خورشيدي و روز 9 مهر

به وطن نعش تو تعشييع شد اي نيک پسر

بمقامت احدي ره نبرد الاهو

تو چه کردي که رسيدي به چنين شوکت و فر

در طربخانه فردوس گوارا بادت

سايه طوبي و دلجویي و نهر کوثر

35) رضا سلطانی فر محل شهادت ......

اي شهيد ره حق بر تو درود از داور

 هست نام تو رضا، شهره به سلطاني فر

پاسدار سپه کفرستيز اسلام

جان­نثار قوي شيردلان سنگر

حمله خيبر و در پايگه کردستان

تو چه کردي که زند بوسه به دستت رهبر

20 آذر سنه شصت و دو از خورشيدي

جسمت افتاد ز رگبار سپاه کافر

دور نعش تو ملائک ز سما نازل شد

بهر تشييع تو تا دارالسلام اي سرور

36) محمدرضا نشاسته­گیر محل شهادت ......

الا اي محمدرضاي شهيد

سعيدي و شهره به نشاسته­گير

نترسيدي از لشکر ظلم و کين

نرنجيدي از غرش توپ و تير

به خوان خداوند مهمان شدي

تو را زد چو مرغ شهادت صفير

تو در سنگر کوشک گشتي شهيد

ولي گشت بزم خدايت سرير

شهيدان حسين است مولايشان

اميرت حسين است نعم­الامير

37) علی اکبر باقرزاده محل شهادت ......

اين برادر طالب جمهوري اسلام بود

پيرو امر امام و دشمن صدام بود

ناگهان افتاده بد عشق شهادت بر سرش

شهره باقرزاده، اما اکبر او را نام بود

از زن و از پنج فرزند و ز مال و جان گذشت

گو شهادت از عسل شيرين ترش در کام بود

پايگاه کوشک کامل بر مراد دل رسيد

ز آن شهادت قاتلش بعثي خون­آشام بود

ساکنين قدس بهر دفن وي نازل شدند

با گروه مسلمين فوج ملک همگام بود

38) عباس سلمانیان محل شهادت ......

سلام اي شهيد ره دين اسلام

به سلمانيان شهره عباس هم نام

به دستور قرآن و فرمان رهبر

مصمم شدي جانب جبهه اعزام

در آن جبهه موسيان لشکر حق

شکستيد درهم گروهي ز صدام

که ناگه شد از دور خمپاره پرتاب

هدف شد تن اطهرت اي نکونام

به يازده آبان شصت و يک هور

به حوران جنت شدي يار و همگام

39) حسین سخنور محل شهادت ......

شهيد حسين سخنور فرزند عليمحمد

که در جبهه موسيان بدرجه شهادت رسيد

تا غنچه­صفت ز گلستان رفت

خون از دل خلق، لاله­سان رفت

او؟ ستاره کهکشان دين بود

عيسي گونه به آسمان رفت

گرديد شهيد راه جانان

در کوي وصال کامران رفت

افسوس سخنوري سخندان

و آن نکته­شناس و نکته­دان رفت

40) جلال عبدالحفیظی محل شهادت ......

شهيد عشق که نامت پدر نهاده جلال

که شهرتي تو بعبدالحفيضي از همه حال

حماسه تو در آن حمله محرم باد

هميشه هست بقاء و نشايد اضمحلال

9 محرم و در سال شصت و يک از هور

ز تيربار بخون شد تن تو مالامال

به قتلگاه تو ناگه فرشته شد نازل

جنازه­ات شده تشييع از وطن ز جدال

تراست اي دل اگر حاجتي ز قبرش جوي

که حاجت از تو برآورد خداي جل جلال

41) جواد رمضانزاده محل شهادت ......

اي شهيدي که جوان در ره جانان جان داد

لقب او رمضانزاده بنام است جواد

موسيان قتلگه و با سخن يازينب

دست بر دامن قرآن زده از پا افتاد

اندر آن حمله که با نام محرم آغاز

شد شهيد ارجعي و لب پي لبيک گشاد

يازدهم ز آبانماه بود آن روزي

کز شهادت بودش زندگي نو بنياد

سنه سيصد و شصت آمده از بعد هزار

سال پرپر شدن اين گل باغ ارشاد

42) سیدحسین حسنی نژاد باغی محل شهادت ......

شهادت مبارک مبارک جهاد

به سيد حسين حسني نژاد

به قربان بازوي رزم­آوري

که روز جدل تن بذلت نداد

چوفرياد الله اکبر کشيد

از آن لرزه بر قلب دشمن فتاد

بخون خفت در جبهه موسيان

جهان داد آن خرمن گل به باد

خدا مي دهد بر پدر اجر و صبر

الا سيد عباس نيکونهاد

43) ماشاالله چهل خرمن محل شهادت ......

اي شهيدي که بود نام تو ماشاءالله

شهره چهل­خرمن و قرباني راه الله

شدي عازم بسوي منطقه و در جبهه

موسيان قتلگهت گشت ز بعد يک ماه

18 ساله و رزمنده و سرباز دلير

همچو شيري که کند حمله به سيل روباه

ناگه از پرتو خمپاره فتادي به زمين

قابل جام شهادت شدي انا لله

 برج آبان سنه 61 شمسي به بهشت

پيش­بازت صف حوران بستادند به راه

44) ماشاالله راحتی محل شهادت ......

اي شهيد وطن و نام تو ماشاالله

راحتي شهرت و قرباني راه الله

تاختي بر صف کفار و ز خونت اسلام

نوبت فتح نهائيش شد انشاالله

برج آبان سنه 61 خورشيدي

جبهه عين­خوش از حيله خصم گمراه

مرغ روحت بجنان کرد ز جسمت پرواز

هاتفي بانگ برآورد که انالله

باري از قتلگهت نعش تو برداشته شد

بهر تشييع به همراه ملک بود و سپاه

45) عباس رحیمیان محل شهادت ......

سرباز شهيد، مرد ميدان

عباس رحیميان ز کاشان

در جبهه عين­خوش بشدت

زد بر صف کفر چون دليران

در برج آبان 61 بود

کافتاد تنش به خاک، غلطان

تشييع جنازه اش شد از خاک

با خيل سپاه پاسداران

جان را به پيام امر رهبر

کرده به ره الاه قربان

بر اين شهدا کسي نگريد

اين زنده دلان شدند خندان

46) امیرحسین صاحب هنر محل شهادت ......

مزار شهيد اميرحسين صاحب­هنر

فرزند حسن که در عمليات

رمضان به شهادت رسيد

تا نقش انقلاب بود مظهر شهيد

بوي خدا دهد بخدا پيکر شهيد

از فيض حق بدفتر تاریخ انقلاب

رخشنده باد تا به ابد گوهر شهيد

از جاي هر گلوله گل سرخ سر زند

خوش منظر است گلشن جان­پرور شهيد

من مفتخر به فيض شهادت شدم که داد

قبض دو عالم ز کرم داور شهيد

47) مهدی هنردار محل شهادت ......

شهادت تزريق خون است به پيکر اجتماع

اي مهدي هنردار، اي نور ديده من

فرزند نازنين در خون طپيده من

دشمن اگر تو را کشت تا بشکند مرا پشت

گور تو را چرا کرد پنهان ز ديده من

روزي ترا بيابد بر شاخسار طوبي

اين داغديده جان برلب رسيده من

رفتي تو و سيه شد روز من از فراغت

اي آفتاب عمر نور سپیده من

گر باورت نباشد برخيز و کن تماشا

اين جامه سياه بر تن دريده من

گل گردد و در آيد از خاک دسته دسته

اين قطره قطره اشک با خون چکيده من

48) محسن حاجی جعفری محل شهادت ......

شهدا شمع محفل بشريتند.

مزار روحاني شهيد محسن حاجي جعفري

جان دادم و نام جاودانم دادند

خون دادم و خلد رايگانم دادند

مرگی که بسي در آرزويش بودم

خوشحالم و راضيم که آنم دادند

در راه خدا ز جان گذشتن زيباست

از جان بگذشتم و جنانم دادند

من مشتعل از عشق خدایی گشتم

چون جلوه­اي از خدا نشانم دادند

سرباز خميني­ام ز مردن چه زيان

چون آبروي هر دو جهانم دادند

گزارش تخلف
بعدی